Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
2018-2019/10
25.03.2019

Op 26 maart 2019 boog de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zich over het voorstel van decreet over de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. Het Kinderrechtencommissariaat ziet in het voorstel veel kansen. We vragen wel extra garanties zodat kinderen en ouders kunnen rekenen op een toegankelijk, kwaliteitsvol en divers activiteitenpalet in hun gemeente of stad. En dat hun perspectief meetelt.

Standpunt
2018-2019
21.03.2019

Racisme kan een negatieve impact hebben op de ontwikkeling van kinderen en de realisatie van hun rechten. Kinderen hebben ondersteuning en een tegengewicht nodig om de schadelijke impact van racisme zo klein mogelijk te houden. Hun veerkracht versterken kan onder andere door racisme bespreekbaar te maken als ze nog jong zijn, door hun etnisch-culturele identiteit positief te ontwikkelen en doordat ouders en de omgeving ze actief steunen.

Advies
2018-2019/8
19.03.2019

De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurde het voorstel van decreet goed dat een afstammingscentrum en een DNA-databank opricht. Het Kinderrechtencommissariaat is blij met dit krachtige signaal: het erkent dat afkomst, identiteit en toegang tot die informatie belangrijk zijn. Het geeft minderjarigen en hun rechten een duidelijke plaats.

Advies
2018-2019/7
13.03.2019

Leven in geslotenheid vraagt het nodige toezicht. De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen is een toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven. Het gaat om elf instellingen of afdelingen, verspreid over heel Vlaanderen. De commissie bestaat uit maandcommissarissen die elke maand hun instelling bezoeken. Deze vrijwilligers volgen het reilen en zeilen in de instelling op. De commissie rapporteert via dit jaarverslag aan het Vlaams Parlement.

Advies
2017-2018/12
24.01.2019

In januari 2018 werd het voorstel van decreet over de justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand ingediend in het Vlaams Parlement. Het Kinderrechtencommissariaat betreurt dat er geen enkele focus ligt op de minderjarige. De minderjarige is onzichtbaar als het gaat over de juridische eerstelijnsbijstand en geen betrokken partij als gaat over burgerrechtelijke opdrachten. Toch is de invloed op het leven van de minderjarige niet gering.

Pagina's