Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
2017-2018
12.10.2017

Op 12 oktober 2017 nodigde de Commissie over grensoverschrijdend gedrag in de sport de kinderrechtencommissaris uit. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt om sterker in te zetten op de bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van kinderen en jongeren. En werk te maken van een nultolerantiecultuur voor geweld en seksuele intimidatie in sportclubs.

 

Advies
2016-2017/8
02.10.2017

In 2015 lanceerde de Vlaamse overheid de projectoproep ‘Gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning’, beter gekend als de projectoproep ‘1 euromaaltijden’. Het Kinderrechtencommissariaat onderzocht in een praktijkstudie hoe 1 euromaaltijden kinderarmoede bestrijden en formuleert aanbevelingen voor het Vlaamse en lokale beleid.

Advies
2017-2018
19.09.2017

Op 19 september 2017 hield de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een bespreking over de ‘Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de stroomlijning van het jeugdinformatiebeleid’. Het Kinderrechtencommissariaat werd uitgenodigd, beleidsadviseur Leen Ackaert reageerde op het voorstel.

Advies
2016-2017/7
28.06.2017

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies over het wetsontwerp ter wijziging van de Vreemdelingenwet van 1980 en de Opvangwet van 2007. We zijn verheugd met de bepalingen die de notie ‘belang van het kind’ en ‘het recht van het kind om gehoord te worden’ steviger in de wetgeving verankeren. Toch is het voor verschillende punten nog afwachten hoe ze concreet vorm krijgen in koninklijke besluiten. De nieuwe Vreemdelingenwet blijft tegelijk vragen oproepen over de opvang van mensen op de vlucht.

Memorandum
2016-2017
27.06.2017

Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben, stellen wij op het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. In ons memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 laten we vooral de vele signalen spreken die onze klachtenlijn opvangt. We schuiven tien domeinen naar voren met concrete beleidsaanbevelingen. Stad en gemeente kunnen op veel terreinen het verschil maken voor kinderen en jongeren.

Pagina's