Main content

Over ons

Goede naleving kinderrechten

Het Kinderrechtencommissariaat is bij decreet opgericht door het Vlaams Parlement als onafhankelijke instantie. Officieel heet dat: paraparlementaire instelling van het Vlaams Parlement. Het Kinderrechtencommissariaat rapporteert over zijn werkzaamheden in een jaarverslag aan het Vlaams Parlement. Het Vlaams Parlement kent jaarlijks een dotatie toe aan het Kinderrechtencommissariaat en keurt zijn begroting goed.

Alles wat het Kinderrechtencommissariaat doet staat in het teken van een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

Speerpunten in de werking

  • Klachtenlijn voor kinderen en jongeren: onderzoek en bemiddeling
  • Advieswerk richting Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, administraties en agentschappen, internationale of buitenlandse overheden.
  • Commissie van toezicht voor gesloten en besloten jeugdinstellingen


De eerste kinderrechtencommissaris was Ankie Vandekerckhove. Zij werd in juni 1998 benoemd door het Vlaams Parlement. Na het beëindigen van twee mandaten gaf ze in 2009 de fakkel door aan Bruno Vanobbergen. Hij eindigde zijn functie als kinderrechtencommissaris op 1 maart 2019. Naima Charkaoui is kinderrechtencommissaris ad interim tot 30 juni 2019. Sofie Van Rumst is kinderrechtencommissaris ad interim vanaf 1 juli 2019 tot er een nieuwe kinderrechtencommissaris aangeworven is.

De kinderrechtencommissaris voert samen met zijn multidisciplinair team de opdrachten uit die hij in een beleidsplan vertaalt.

Het Kinderrechtencommissariaat heeft een Overleg- en adviesorgaan. Zo krijgen we advies van vertegenwoordigers van de politieke fracties van het Vlaams Parlement en personen uit het maatschappelijke veld en de wetenschappelijke wereld.