Main content

Over ons

Goede naleving kinderrechten

Het Kinderrechtencommissariaat is bij decreet opgericht door het Vlaams Parlement als onafhankelijke instantie. Officieel heet dat: paraparlementaire instelling van het Vlaams Parlement. Het Kinderrechtencommissariaat rapporteert over zijn werkzaamheden in een jaarverslag aan het Vlaams Parlement. Het Vlaams Parlement kent jaarlijks een dotatie toe aan het Kinderrechtencommissariaat en keurt zijn begroting goed.

Alles wat het Kinderrechtencommissariaat doet staat in het teken van een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

Speerpunten in de werking

  • Klachtenlijn voor kinderen en jongeren: onderzoek en bemiddeling
  • Advieswerk richting Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, administraties en agentschappen, internationale of buitenlandse overheden.
  • Commissie van toezicht voor gesloten en besloten jeugdinstellingen

Kinderrechtencommissaris staat aan het hoofd van het Kinderrechtencommissariaat

Caroline Vrijens is vanaf 1 augustus 2019 de derde Vlaamse kinderrechtencommissaris. Op 22 mei 2019 keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement haar aanstelling goed en diezelfde dag legde ze de eed af bij de voorzitter van het Vlaams Parlement.

In tussentijd was Naima Charkaoui kinderrechtencommissaris ad interim tot 30 juni 2019. Sofie Van Rumst is kinderrechtencommissaris ad interim van 1 juli 2019 tot en met 31 juli 2019. Daarna start Caroline Vrijens haar eerste mandaat als Vlaamse kinderrechtencommissaris. 

De eerste kinderrechtencommissaris was Ankie Vandekerckhove. Zij werd in juni 1998 benoemd door het Vlaams Parlement. Na het beëindigen van twee mandaten gaf ze in 2009 de fakkel door aan Bruno Vanobbergen. Hij eindigde zijn functie als kinderrechtencommissaris op 1 maart 2019.

De kinderrechtencommissaris voert samen met haar multidisciplinair team de opdrachten uit die zij in een beleidsplan vertaalt.

Het Kinderrechtencommissariaat heeft een Overleg- en adviesorgaan. Zo krijgen we advies van vertegenwoordigers van de politieke fracties van het Vlaams Parlement en personen uit het maatschappelijke veld en de wetenschappelijke wereld.