Main content

In de kijker

Jongeren tijdens jeugdbewegingskamp

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz vroeg het Kinderrechtencommissariaat advies over het ‘Ontwerp van eindrapport Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019’. Het Kinderrechtencommissariaat waardeert de vele inspanningen en acties van de Vlaamse Regering in de regeerperiode 2015-2019. Tal van acties droegen bij aan de verdere implementatie van het kinderrechtenverdrag in Vlaanderen. Toch zien we ook tekortkomingen en geven we beleidssuggesties voor een straffer toekomstig Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.

24.04.2019
Tekeningen kinderkopjes in de digitale omgeving

In 2019 werkt het Europees Netwerk van Kinderombudspersonen ENOC rond ‘Kinderrechten in de digitale omgeving’. Wat vertellen kinderen en jongeren hier zelf over? Hoe kijken zij naar kinderrechten in de digitale omgeving? Via het participatieproject ENYA delen kinderen en jongeren uit 18 Europese landen hun ervaringen en meningen. Ook het Kinderrechtencommissarariaat en onze Franstalige collega Délégué Général aux Droits de l’Enfant nemen met jongeren deel.

15.04.2019
Sofie Van Rumst

Nu de benoeming van de nieuwe kinderrechtencommissaris is uitgesteld naar de volgende legislatuur keurde het Vlaams Parlement tijdens de plenaire vergadering van 3 april 2019 de aanstelling van Sofie Van Rumst goed als kinderrechtencommissaris ad interim vanaf 1 juli 2019. Naima Charkaoui engageerde zich als kinderrechtencommissaris ad interim tot 30 juni 2019. Daarna gaat ze een nieuwe uitdaging aan bij 11.11.11. 

23.04.2019

Adviezen en standpunten