Main content

In de kijker

Breedhoek

Was het tot voor kort voor een leerling met een beperking een gunst om zich in te schrijven in het gewone onderwijs, dan is dat nu een recht. Het M-decreet betekent voor heel veel kinderen en jongeren een enorme stap vooruit. Hoe kijken leerlingen, ouders en leerkrachten naar inclusief onderwijs? Wat verwachten ze en waar maken ze zich zorgen over? De docufilm Breedhoek laat hen aan het woord en geeft zo ruimte aan meerstemmigheid. Verwacht geen pasklare antwoorden maar wel voer voor het inclusiedebat. Bestel gratis de dvd.

24.04.2017
Vanuit geslotenheid samen kansen creëren

Op 2 mei organiseert de afdeling Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn een symposium over de toekomst van de gemeenschapsinstellingen, in het vooruitzicht van een nieuw jeugdrecht. Wetenschappelijk onderzoek en de jarenlange samenwerking tussen de gemeenschapsinstellingen en hun partners uit hulpverlening en onderwijs wijzen hierin de weg.

06.04.2017
Schaar, papieren mannetjes die doorgeknipt worden.

Op 15 mei 2017 organiseert het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen een studiedag over de knelpunten en uitdagingen voor het gezinsbeleid. Gezinnen zijn diverser dan ooit, het concept ‘gezin’ is volop in beweging: nieuw-samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met migratie-achtergrond, gezinnen in transmigratie. Hoe kan het beleid inspelen op deze evolutie, waar heeft de samenleving nood aan? De kinderrechtencommissaris neemt deel aan het panelgesprek.

26.04.2017

Adviezen en standpunten