Main content

In de kijker

#blijfinuwkot

Op 7 juli 2021 besliste de interministeriële conferentie Volksgezondheid dat 12- tot 15-jarigen gevaccineerd kunnen worden tegen covid-19. Die jongeren krijgen daarvoor binnenkort een uitnodiging. Voor hun vaccinatie hebben ze de toestemming nodig van hun ouders of wettelijke voogd. Ouders kunnen die toestemming geven door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven.

Maar hoe zit het met de rechten van de minderjarige jongeren zelf? De visie van het Kinderrechtencommissariaat vanuit kinderrechtenperspectief.

07.07.2021
Bescherming ongeboren kinderen

De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding organiseert hoorzittingen over twee conceptnota’s die ongeboren kinderen beter willen beschermen. Het Kinderrechtencommissariaat geeft schriftelijk advies omdat de huidige regelgeving tekortschiet om alle ongeboren kinderen te beschermen. Zeer specifieke, weloverwogen en precieze wetgeving is nodig omdat fundamentele grondrechten van alle betrokkenen tegen elkaar worden afgewogen. De klemtoon moet eerst en vooral liggen op preventie en de uitbouw van een gepast hulpverleningsaanbod.

08.06.2021
Welkom Eline op het Kinderrechtencommissariaat

Op 1 juni 2021 verwelkomden we onze nieuwe collega Eline Strik. Eline werkte als consultent voor de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank. 'Ik ben absoluut gebeten door de verhalen van alle kinderen en jongeren die ik als consulent mocht ontmoeten. De Commissie van toezicht voor jeugdinstellingen is voor mij de plek bij uitstek waar ik me verder voor hen kan inzetten. Dit uiteraard samen met de maandcommissarissen die een schitterend engagement uitdragen.'

15.06.2021

Adviezen en standpunten