Main content

In de kijker

Het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué général aux droits de l'enfant kregen de laatste maanden heel wat verontrustende signalen over het tekort aan opvangplaatsen voor mensen die internationale bescherming willen vragen in ons land. Omdat het opvangnetwerk vol zit, kan enkel een beperkt aantal mensen een asielaanvraag indienen en een opvangplaats toegewezen krijgen. Voor de kwetsbare groep van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen worden regelmatig extra kwetsbaarheidscriteria toegepast om zo voorrang te geven aan kinderen die extra kwetsbaar zijn. Kinderen en jongeren die wel...

26.11.2021
Foto van kinderen die spelen in de sneeuw

Ja, we zitten opnieuw in een erg moeilijke periode en de zorgsector wordt zwaar overbelast. Ja, ons onderwijs staat opnieuw onder druk door de stijgende coronacijfers. En ja, zowel hulpverleners als onderwijsmensen zijn een onmisbare schakel in onze samenleving en moeten we beschermen en waarderen. Dat vraagt opnieuw om voorzichtigheid en om nieuwe maatregelen.
Wat we als Kinderrechtencommissariaat vragen is: doe deze winter al het mogelijke om kinderen en jongeren zoveel mogelijk te sparen van te veel beperkende maatregelen. Dit gaat verder dan de discussie over mondmaskers en...

26.11.2021
‘Het wachten moe’. Dat is de titel van het nieuwe jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. Een verslag over de invloed van wachten op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wachten op gepaste hulp, op gepast onderwijs, op een beslissing in hun procedure. Met noodkreten van kinderen en jongeren die door al dat wachten niet tot hun rechten komen.

Het leven van kinderen en jongeren staat niet stil. Duizenden jongeren wachten op hulp. Door corona moesten ze vaak nog langer wachten. Dat valt niet meer uit te leggen aan die kinderen, jongeren en hun...

17.11.2021

Adviezen en standpunten