Main content

In de kijker

Tinne versterkt ons team. Freddy met pensioen.

Op 12 april 2021 startte Tine De Winter als administratief medewerkster op het Kinderrechtencommissariaat. Tine vervangt Freddy Koopman die vooral achter de schermen actief was op het Kinderrechtencommissariaat. Vanaf nu zal Tine onder andere de meldingen registreren. Ze studeerde beeldende Kunsten, haalde een bachelor in de politieke wetenschappen en een postgraduaat Bemiddeling.

12.04.2021

Woensdag 31 maart 2021 stelde de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen haar derde jaarverslag (3.11 MB) voor in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement. Hoe waken de maandcommissarissen over de rechten van jongeren in gesloten jeugdinstellingen en besloten private voorzieningen? Waar loopt het goed en waar knelt het? Wat zijn de aanbevelingen? Herbekijk de bespreking in het Vlaams Parlement.

31.03.2021
Meisje met hoofd op de school van vriendin

Op 24 maart 2021 verstrengde het Overlegcomité de coronamaatregelen. De week voor de paasvakantie blijven alleen de kleuterscholen nog open. Lager, secundair en hoger onderwijs schorten de lessen die week op. En buiten afspreken kan nog hooguit met vier personen. Op vrijdag 19 maart werd al beslist dat de georganiseerde kampen en het jeugdwerk in de paasvakantie alleen nog mogen voor groepen tot 10 kinderen. Het was een harde boodschap voor heel wat kinderen en jongeren. De coronacrisis weegt zwaar op de jeugd. Heel wat kinderen en jongeren zien hun plannen voor de paasvakantie in het water vallen, terwijl ze net heel hard ademruimte nodig hebben.

25.03.2021

Adviezen en standpunten