Main content

In de kijker

Kind houdt kussengevecht

Het VN-Kinderrechtencomité controleert of de rechten die in het Verdrag staan toegepast worden. De controle verloopt via rapporten en de bespreking ervan. In 2017 dient België zijn rapport in bij het VN-Kinderrechtencomité. De Vlaamse regering nam akte van de voorlopige versie van het rapport (1.29 MB). Het rapport belicht acht thema's: migratie, armoede, participatie in de gedwongen hulpverlening, jeugdzorg en geestelijke gezondheidzorg, handicap, onderwijs en justitie en geïntegreerd kinderrechtenbeleid.

21.06.2017
kinderen lopen op grasveld

Het Kinderrechtencommissariaat geeft advies bij het 'Ontwerp tussentijds rapport Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019'. We vragen om meer gehoor te geven aan de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité. Neem in het tussentijds rapport naast de stand van zaken van uitgevoerde acties ook budgetmonitoring, kinderrechtenindicatoren, knelpunten en voorbeelden van goede praktijken op.

15.06.2017
Kinderen rondom volwassene

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) organiseert samen met het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB), de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt en het Kinderrechtencommissariaat een studiedag over ‘De wisselwerking tussen Personen- en Familierecht en Onderwijsrecht’. De studiedag vindt plaats op donderdag 14 september 2017 in de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. 

21.06.2017

Adviezen en standpunten