Main content

In de kijker

Op 23 februari 2021 houdt de Kamer hoorzittingen over het Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de persoonlijke banden tussen broers en zussen. Ook de kinderrechtencommissaris wordt gehoord. Bij het eerst ingediende wetsvoorstel gaf het Kinderrechtencommissariaat advies op 15 juni 2020. Het aangepaste wetsontwerp, na diverse amenderingen, komt in belangrijke mate tegemoet aan onze opmerkingen en suggesties. In een nieuw standpunt geven we een antwoord op de bekommernissen over de gevolgen van dit wetsontwerp voor de jeugdhulp en de procesbekwaamheid van...

03.02.2021
kind met politiewagen van speelgoed

Elk jaar krijgen we via onze Klachtenlijn meldingen van minderjarigen, ouders en professionals over politiepraktijken. Vaak gaat het over geweld in de brede zin van het woord. De meeste klachten gaan over het optreden van politieambtenaren tegenover kinderen en jongeren. Minderjarige slachtoffers, getuigen, verdachten en daders of hun vertegenwoordigers hebben bedenkingen of klachten over hoe de politie ze aanpakt. We horen klachten over het verhoor van minderjarigen, over handboeien of spanbanden, over vrijheidsberoving en hardhandige aanpak. Ook politiemensen zelf vragen ons hoe ze in bepaalde situaties moeten handelen. Wat kan en wat kan niet?

16.02.2021
Jongere die rent

Het Kinderrechtencommissariaat organiseerde op 5 februari 2021 de Webinar ‘Gewoon complex’. Daarin kwam het perspectief van jongeren met complexe problematieken, hun ouders en professionals aan bod. Hoe kijken zij naar de 'problemen'? Wat hebben die jongeren nodig? Waar zien ze oplossingen? VRT-journalist Xavier Taveirne leidde alles in goede banen en modereerde twee panelgesprekken. Een pleegouder en ouder getuigden. En er werden enkele fragmenten uit de podcast van Joris Hessels en Dominique Van Malder afgespeeld waarbij jongeren zelf aan het woord komen. Minister Wouter Beke gaf een reflectie vanuit het beleid.

05.02.2021

Adviezen en standpunten