Main content

In de kijker

Foto met muur waarop een meisje met lolly in graffiti staat

Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen nodigt u graag uit op de voorstelling van het jaarverslag 2017-2018 van het Kinderrechtencommissariaat op woensdag 21 november 2018 om 12 uur in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement. ‘Hoe rekbaar is het kind?’ is de rode draad in het nieuwe jaarverslag. Schrijf snel in.

10.09.2018
Prikkels

Prikkels, tussen pijn en passie

Meer dan ooit is er in onze samenleving een veelheid aan prikkels en signalen. Alles om ons heen tintelt en zindert. Digitale schermen lichten op. Neuronen knetteren onder de hersenpan. Zintuigen raken overweldigd. Sommigen duiken gretig in die overvloed aan stimuli, anderen gaan serieus kopje onder of zoeken soelaas in een prikkelarme omgeving. Van 19 oktober tot 26 mei 2019 ontpoppen zich onder de noemer ‘PRIKKELS, tussen pijn en passie’ tal van activiteiten.

07.09.2018
Ouder en kind aan voorduer, ouder belt aan.

24% van de privé-huurders zijn gezinnen met kinderen. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt een kind- en jongereneffectrapport (JoKER) bij het Vlaamse woninghuurdecreet. Verder vragen we uitzonderingen voor jongeren die in de jeugdhulp zitten of er nét uit zijn. Een van de drie amendementen die we samen met SAM naar voren schoven om het belang van het kind meer te laten doorwegen bij uithuiszettingen werd aangenomen. De vrederechter krijgt een attest van de gezinssamenstelling zodat hij weet dat er kinderen bij betrokken zijn.

04.10.2018

Adviezen en standpunten