Main content

In de kijker

Jongeren tijdens jeugdbewegingskamp

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz vroeg het Kinderrechtencommissariaat advies over het ‘Ontwerp van eindrapport Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019’. Het Kinderrechtencommissariaat waardeert de vele inspanningen en acties van de Vlaamse Regering in de regeerperiode 2015-2019. Tal van acties droegen bij aan de verdere implementatie van het kinderrechtenverdrag in Vlaanderen. Toch zien we ook tekortkomingen en geven we beleidssuggesties voor een straffer toekomstig Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.

24.04.2019
Sofie Van Rumst

Nu de benoeming van de nieuwe kinderrechtencommissaris is uitgesteld naar de volgende legislatuur keurde het Vlaams Parlement tijdens de plenaire vergadering van 3 april 2019 de aanstelling van Sofie Van Rumst goed als kinderrechtencommissaris ad interim vanaf 1 juli 2019. Naima Charkaoui engageerde zich als kinderrechtencommissaris ad interim tot 30 juni 2019. Daarna gaat ze een nieuwe uitdaging aan bij 11.11.11. 

23.04.2019
Memorandum 2019

In 2019 trekken veel Vlamingen naar de stembus voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. 1,3 miljoen Vlaamse burgers blijven elke keer thuis als er verkiezingen zijn: kinderen en jongeren hebben geen stemrecht. Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben, stellen wij op het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. In ons memorandum laten we vooral de vele signalen spreken die onze klachtenlijn opvangt. We stellen maatregelen voor om kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen.

23.01.2019

Adviezen en standpunten