Main content

In de kijker

Uit De Marge. Caroline Vrijens kinderrechtencommissaris

'De politie behandelt kinderen en jongeren vaak op dezelfde manier als volwassenen en toont dus weinig aandacht voor hun situatie. De sleutel is politiemensen opleiden en ze de tools aanreiken om te werken met kinderen en jongeren.’ Dat zei kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens in een videoboodschap in de ‘Week van Zo Geflikt’ over jeugdwerk en politie van Uit De Marge eind september 2020.

23.09.2020
Caroline Vrijens in hoorzitting Vlaams Parlement over corona, 21 september 14.30 u

Maandag 21 september sprak kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens u in de hoorzitting van het Vlaams Parlement over corona, jeugdhulp en kinderopvang. Het gaat om een hoorzitting voor de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Caroline Vrijens vertelt er over de klachten en signalen die het Kinderrechtencommissariaat kreeg van kinderen, jongeren, ouders en belangenbehartigers. De kinderrechtencommissaris praatte ook met kinderen en jongeren over de lockdown, de zomer, de schoolstart en de regels nu. Ook die...

20.09.2020
Wil jij iets vertellen over je gesprek met de familierechter als je ouders gingen scheiden?

Spreekrecht in de familierechtbank: wat kan beter? Samen met Gezinsbond zoeken we kinderen en jongeren die willen vertellen over hun ervaring met de familierechtbank. Zij kunnen er hun stem laten horen telkens als een zaak hen aanbelangt, bijvoorbeeld als hun ouders scheiden. Hoe ervaren zij dat spreekrecht? Voelen ze zich gehoord, beluisterd? Wat vinden ze van hoe de rechter met hen praat? En wat doet de rechter met hun verhaal? Op basis van deze getuigenissen zullen wij beleidsvoorstellen formuleren.

20.09.2020

Adviezen en standpunten