Main content

In de kijker

Drie kinderen lopen hand in hand richting een hek.

Op woensdag 22 november 2017 om 12 uur stelt de kinderrechtencommissaris zijn jaarverslag 2016-2017 voor in het Vlaams Parlement. ‘Waar is mijn thuis?’ is de rode draad door het nieuwe jaarverslag. Heel wat kinderen en jongeren zijn vandaag op zoek naar een plek waar ze tot rust kunnen komen. De kinderrechtencommissaris illustreert die vaststelling met concrete cases en vraagt aandacht voor de impact ervan op kinderen en jongeren.

14.11.2017
Foto van een kind

Hoe kunnen we kinderrechteneducatie sterker introduceren in het jeugdwerk? Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) deed in opdracht van de afdeling Jeugd onderzoek hierover. De focus ligt op het advies van Keki. Aan het debat neemt Naima Charkaoui van het Kinderrechtencommissariaatstelt deel.

02.11.2017
Kinder- en jongerenjury Belgische Kinderrechtenprijs 2017

Aan de vooravond van de Internationale dag van de Rechten van het Kind (20 november) reikte een nationale jury van twintig Nederlandstalige en Franstalige jongeren tussen twaalf en achttien jaar in het Federale Parlement de eerste Belgische Kinderrechtenprijs uit aan de 'School van het Maximiliaanpark'. Dit lerarencollectief biedt schoolse, sociaal-culturele en administratieve hulp aan kinderen van migranten, vluchtelingen en van wie de moedertaal verschilt van de taal op school.

18.11.2017

Adviezen en standpunten