Main content

In de kijker

Jongen die op zijn bed ligt

Op 8 juli 2020 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen bevoegd maakt voor alle private voorzieningen die een 'beveiligend verblijf' aanbieden aan minderjarigen.

08.07.2020
Twee kinderen samen in het gras

Op dinsdag 16 juni 2020 bespreekt en stemt  de Commissie voor Justitie het ‘Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de persoonlijke banden tussen broers en zussen’. Het wetsvoorstel komt tegemoet aan heel wat van onze eerder geformuleerde bezorgdheden zoals het recht om niet van elkaar te worden gescheiden en het recht om onderling persoonlijke contacten. Deze rechten worden rechtstreeks aan het kind toegekend, waardoor minderjarigen voor deze rechten procesbekwaam worden. Het recht op persoonlijk contact geldt ook voor stiefbroers en - zussen, als er een...

15.06.2020
Meisjes groeten met elleboog corona

De ingrijpende coronamaatregelen om de volksgezondheid te beschermen, leiden tot een aanzienlijke uitholling van kinderrechten. Daarom richten leden van het Adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind met een gemeenschappelijke stem een reeks aanbevelingen naar de Groep van Experten die belast is met de Exitstrategie.

29.06.2020

Adviezen en standpunten