Main content

In de kijker

Twee jongetjes met mondmasker

Het Kinderrechtencommissariaat krijgt momenteel zeer veel klachten naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen. We kunnen al deze mails niet individueel beantwoorden. Ons standpunt op de meest gemelde vragen en klachten, leest u hier. 

Vooreerst willen we benadrukken dat in een beheersing van een nationale gezondheidscrisis het Kinderrechtencommissariaat niet bevoegd is om beslissingen te nemen. Dat behoort tot de taak en verantwoordelijkheid van de bevoegde ministers in de verschillende regeringen en het Overlegcomité. Het Kinderrechtencommissariaat kan deze maatregelen niet overrulen...

07.12.2021
Kinderrechtendag slot in de Koepel

Op vrijdag 19 november 2021 vierde het Vlaams Parlement zijn eerste Kinderrechtendag. Meer dan 70 jongeren tussen 14 en 18 jaar gingen in zes commissies in gesprek met 22 Vlaamse volksvertegenwoordigers. Dat resulteerde in zes resoluties voor de commissies klimaat, mobiliteit, gelijke kansen, onderwijs, vrije tijd en welzijn.  

03.12.2021

Het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué général aux droits de l'enfant kregen de laatste maanden heel wat verontrustende signalen over het tekort aan opvangplaatsen voor mensen die internationale bescherming willen vragen in ons land. Omdat het opvangnetwerk vol zit, kan enkel een beperkt aantal mensen een asielaanvraag indienen en een opvangplaats toegewezen krijgen. Voor de kwetsbare groep van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen worden regelmatig extra kwetsbaarheidscriteria toegepast om zo voorrang te geven aan kinderen die extra kwetsbaar zijn. Kinderen en jongeren die wel...

26.11.2021

Adviezen en standpunten