Main content

In de kijker

Eugeen Verhellen

Op 6 oktober 2017 stierf emeritus professor Eugeen Verhellen. Hij speelde een cruciale rol voor de kinderrechten in Vlaanderen en ver daarbuiten. Als professor aan de Universiteit Gent leerde hij hele generaties studenten denken over rechten van kinderen, nog voor het VN-kinderrechtenverdrag er was. Zijn vertrekpunt was elke keer dat ‘pedagogiek een kwestie van mensenrechten is’. Eugeen Verhellen zette kinderrechten in Vlaanderen op de kaart en op de politieke agenda.

10.10.2017
Drie kinderen lopen hand in hand richting een hek.

Op woensdag 22 november 2017 om 12 uur stelt de kinderrechtencommissaris zijn jaarverslag 2016-2017 voor in het Vlaams Parlement. ‘Waar is mijn thuis?’ is de rode draad door het nieuwe jaarverslag. Heel wat kinderen en jongeren zijn vandaag op zoek naar een plek waar ze tot rust kunnen komen. De kinderrechtencommissaris illustreert die vaststelling met concrete cases en vraagt aandacht voor de impact ervan op kinderen en jongeren. Schrijf in vóór 15 november 2017.

07.09.2017
1 op 8 mensen met een laag inkomen stelt gezondheidszorg uit om financiële drempels. Gezondheid verdraagt geen uitstel.

17 oktober is de werelddag van verzet tegen armoede. In 2017 schuift het Netwerk tegen Armoede  voorstellen naar voren om de gezondheidskloof te dichten. 1 op 8 mensen met een laag inkomen stelt gezondheidszorg uit om financiële redenen. Gezondheid verdraagt geen uitstel.

27.09.2017

Adviezen en standpunten