Main content

In de kijker

Boekencheck. Hebben al je leerlingen boeken in je klas? Check mee op 16/09 op boekencheck.be

Het recht op onderwijs heeft altijd voorrang op discussies over de bijdrageregeling. Ook als ze samenwerkt met een externe firma, blijft de school verantwoordelijk. Het Kinderrechtencommissariaat roept elke school op om mee te doen met de boekencheck op 16 september 2019.

21.08.2019
Starende jongere in de verte

Op 15 oktober 2019 bent u welkom op de studiedag ‘Sleutelmomenten: afzondering en isolatie vanuit de ervaring van jongeren’ van het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en vzw Cachet.
​Hoe beleven jongeren afzondering? Wat kan ze helpen om tot rust te komen? Hoe kunnen we jongeren betrekken bij keuzes over individuele afzondering en over hoe hun voorziening of instelling daarmee omgaat?

09.07.2019
Stel je kandidaat voor 30 september 2019 voor de Kinderrechtenprijs 2019

Werkt uw organisatie of vereniging met kinderen en jongeren in Wallonië of Brussel met bijzondere aandacht voor de rechten van kinderen en jongeren? Kandideer dan vóór 30 september 2019 voor de Belgische Kinderrechtenprijs 2019. Alle informatie is terug te vinden op de site van Plan International Belgium. Dit jaar gaat de prijs naar een Franstalig initiatief. De Kinderrechtenprijs is een initiatief van Plan International België, de Délégué général aux droits de l'enfant en het Kinderrechtencommissariaat.

10.07.2019

Adviezen en standpunten