Main content

In de kijker

Spelende kinderen, springkasteel

Morgen 12 januari 2021 brengt de Risk Assessment Group (RAG) opnieuw advies uit over de coronamaatregelen. Een mogelijke maatregel waarover de RAG advies geeft is de invoering van mondmaskers vanaf 10 jaar, op school en in de publieke ruimte. Het Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse Jeugdraad vragen om geen algemene mondmaskerplicht in te voeren voor 10 tot 12-jarigen op school of in de publieke ruimte en om de vrijetijdsactiviteiten voor min 12-jarigen niet in te perken. 

11.01.2021
Jongere die rent

Het Kinderrechtencommissariaat nodigt u graag uit op 5 februari 2021 van 10 tot 12 u voor de Webinar ‘Gewoon complex’. U hoort het perspectief van jongeren met complexe problematieken en hun ouders en professionals. Hoe kijken zij naar de 'problemen'? Wat hebben die jongeren nodig? Waar zien ze oplossingen? VRT-journalist Xavier Taveirne leidt alles in goede banen en modereert twee panelgesprekken. Een pleegouder getuigt. In een podcast van Joris Hessels en Dominique Van Malder komen jongeren zelf aan het woord. Minister Wouter Beke geeft een reflectie vanuit het beleid.

07.01.2021
Vacature: we zoeken een secretaris voor de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen

De taak van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen werd uitgebreid. Maandcommissarissen houden binnenkort ook toezicht in alle private voorzieningen die een beveiligd verblijf organiseren voor jongeren. Daarom zoekt het Kinderrechtencommissariaat voor onmiddellijke indiensttreding een secretaris voor de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen (100%). Interesse? Zorg dat al de nodige documenten ten laatste op 7 februari 2021 bij Hudson zijn.

12.01.2021

Adviezen en standpunten