Main content

In de kijker

19/11/2021 Jongeren nemen het Vlaams Parlement even over op Kinderrechtendag

Op vrijdag 19 november 2021 opent het Vlaams Parlement de deuren voor jongeren ter gelegenheid van Kinderrechtendag. Zo’n zestig jongeren van 14 tot 18 jaar praten in zes commissies met de Vlaamse volksvertegenwoordigers over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Ze willen vooral de Vlaamse volksvertegenwoordigers voeden met ideeën, vragen en bezorgdheden. Dagmoderator is Kristel Verbeke. 

01.10.2021
De samenleving gaat open maar klassen lopen leeg. Quarantaines in de lagere school van kinderen die niet positief testen worden zeer terecht in vraag gesteld. Veel mensen zijn intussen gevaccineerd en onze samenleving gaat steeds meer open. Kinderen mogen hier niet de prijs voor betalen.

We vragen voorzichtiger om te gaan met quarantaines in kleuter- en lagere scholen. Het schooljaar is net begonnen en ouders met een kind dat zelf niet positief testte, maar toch in quarantaine moet, vragen zich terecht af waarom het recht op onderwijs en op contact van hun kind op die manier aangetast moet worden. Zeker omdat de rest van de samenleving meer en meer opengaat, restaurants open zijn, events en festivals kunnen doorgaan en de regels versoepelen op verschillende domeinen. En omdat veel volwassenen en kwetsbare personen nu toch al volledig gevaccineerd zijn.

15.09.2021
Foto kind met wereldbol in de hand © thinkstock

Eind april 2019 publiceerde Het Laatste Nieuws getuigenissen van geadopteerden en hun adoptieouders over fraude bij adopties uit Ethiopië tussen 1997 en 2017: biologische ouders die in het adoptiedossier onterecht dood verklaard waren, kinderen die onder druk moesten liegen over hun leeftijd, kinderen die onterecht voorgesteld werden als broer en zus. Deze publicaties deden ook vragen rijzen over mogelijke wanpraktijken bij interlandelijke adopties vanuit andere herkomstlanden naar Vlaanderen. Dat leidde in mei 2019 tot een hoorzitting en een gedachtewisseling over interlandelijke adopties uit Ethiopië door de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement. Uiteindelijk richtte de Vlaamse Regering een expertenpanel op om interlandelijke adopties uit het verleden te onderzoeken. Het panel is ondertussen klaar met zijn eindrapport en zijn aanbevelingen.

02.09.2021

Adviezen en standpunten