Main content

In de kijker

Geweld op kinderen mogen we niet tolereren. Nooit. Nergens. Het Kinderrechtencommissariaat pleit al erg lang voor een wijziging van het Burgerlijk Wetboek, waarbij een verbod op het gebruik van geweld op kinderen expliciet wordt ingeschreven.  We geloven sterk in zo’n verbod als maatschappelijk signaal. Het zal een ontradend effect hebben en mensen alerter maken voor het probleem.

26.01.2022

In ons advies “Code zwart voor mentaal welzijn” vragen we om van mentaal welzijn voor jongeren een beleidsprioriteit te maken. Als er in het Kinderrechtencommissariaat een fysieke thermometer hing die de ernst van de situatie zou meten, dan zou die aangeven dat we het kookpunt bereikt hebben. Van jongeren, ouders, huisartsen, CLB’s, therapeuten, scholen, psychiaters en andere betrokken burgers horen en lezen we dat het zo niet langer gaat. En ‘zo’ duurt al langer dan vandaag.

17.01.2022

Behalve op de ziekenhuizen weegt de vijfde coronagolf ook zwaar op scholen, CLB’s en de eerstelijnszorg. Ook kinderen en hun ouders ervaren wat veel stress. Met heel wat leerlingen die moeten thuisblijven, volledige klasgroepen in quarantaine of grote uitval van leerkrachten staan veel scholen voor een grote uitdaging. CLB’s houden steeds minder tijd over voor hun kerntaken. We vrezen dat door deze situatie de onderwijskloof ook nu weer zal toenemen. Het Kinderrechtencommissariaat herhaalt zijn pleidooi om scholen maximaal open te houden én om leerlingen die thuiszitten maximaal aan boord...

20.01.2022

Adviezen en standpunten