Main content

In de kijker

Breedhoek

Was het tot voor kort voor een leerling met een beperking een gunst om zich in te schrijven in het gewone onderwijs, dan is dat nu een recht. Het M-decreet betekent voor heel veel kinderen en jongeren een enorme stap vooruit. Hoe kijken leerlingen, ouders en leerkrachten naar inclusief onderwijs? Wat verwachten ze en waar maken ze zich zorgen over? De docufilm Breedhoek laat hen aan het woord en geeft zo ruimte aan meerstemmigheid. Verwacht geen pasklare antwoorden maar wel voer voor het inclusiedebat. Bestel gratis de dvd.

24.04.2017
Foto van een kind met een handicap

Het Kinderrechtencommissariaat adviseert over het ondersteuningsmodel van de minister van Onderwijs in het kader van de implementatie van het M-decreet. Sinds het M-decreet zit het gewoon onderwijs in een versnelde overgang naar meer inclusief onderwijs. Die transitie moet goed ondersteund worden. Krachten en middelen moeten maximaal gebundeld worden in het belang van het kind. Het langetermijnperspectief moet blijven dat de gespecialiseerde settings zoveel mogelijk opgaan in een inclusieve leeromgeving.

29.03.2017
Ouder en kind aan voorduer, ouder belt aan.

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. De Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat formuleren samen, met respect voor elkaars positie, beleidssuggesties om het recht op wonen van kinderen waar te maken. We onderstrepen het belang van kenmerken van de woning en de woonomgeving voor het welzijn van kinderen. Het Vlaamse woonbeleid en woonstatistieken analyseren we vanuit kindperspectief. We besteden extra aandacht aan het woonrecht van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

14.03.2017

Adviezen en standpunten