Main content

Hoorzitting over bijsturing Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

14.12.2017
Advies
2017-2018

Hoorzitting over bijsturing Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

Op 14 december 2017 was er een hoorzitting over het bijgestuurde Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2015-2019 in de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement. Het Kinderrechtencommissariaat werd uitgenodigd, beleidsadviseur Naima Charkaoui reageerde op het bijgestuurde actieplan.

Bezorgd

Beleidsadviseur Naima Charkaoui reageerde op de nota tijdens de hoorzitting van 14 december 2017 in de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement.