Main content

Gedwongen adopties vanuit kinderrechtenperspectief

09.12.2014
Advies
2014-2015/13

Gedwongen adopties vanuit kinderrechtenperspectief

De kinderrechtencommissaris gaf advies over gedwongen adopties. Het kinderrechtenverdrag is duidelijk: ouders zijn de belangrijkste opvoedingsverantwoordelijken en het is de opdracht van de overheid om hen hierin bij te staan. Adoptie kan als alternatieve vorm van zorg slechts onder zeer strikte voorwaarden.

Ook al is er ondertussen het kinderrechtenverdrag en zijn er andere belangrijke verdragen en richtlijnen met extra waarborgen, waakzaamheid blijft nodig en voldoende garanties dienen te worden ingebouwd.

  • De praktijken uit het verleden laten nu nog sporen na. Kinderen zijn ondertussen volwassenen, jonge moeders zijn intussen vergeten moeders. Een publieke erkenning van dit onrecht is noodzakelijk. Bovendien is begeleiding en steun bij hun zoektocht naar hun verleden dat nog steeds zeer sterk aanwezig is, essentieel.
  • De praktijken uit het verleden dwingen ons om tot op vandaag kritisch te zijn. We moeten alle mechanismen in het werk stellen om gedwongen adopties te vermijden en de rechten van kinderen in andere gezinsvormen te vrijwaren. 
    • Versterk het inzagerecht voor geadopteerden bij binnenlandse adoptie.
    • Zorg voor zorgvuldig samenstellen, opsporen en archiveren van alle adoptiedossiers. Dus ook van kinderen die ondertussen volwassen zijn.
    • Voorkom anoniem bevallen door discreet bevallen met garanties voor rechten van kinderen en ouders mogelijk te maken. Met toegang tot afstammingsinformatie en goede begeleiding van alle betrokkenen.
    • Voer een breder debat over afstamming.

Bezorgd

We bezorgden dit advies aan de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement en aan de bevoegde minister. 
De kinderrechtencommissaris lichtte het advies toe tijdens de hoorzitting in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op 9 december 2014. 

Op 4 mei 2015 overhandigde het expertenpanel gedwongen adopties, waarin ook de kinderrechtencommissaris zetelde, zijn eindrapport (813.22 kB) aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Contactpersoon

Julie
Ryngaert
02-552.41.31.