Main content

Discreet bevallen met informatiewaarborgen voor het kind?

13.03.2013
Advies
2012-2013/4

Discreet bevallen met informatiewaarborgen voor het kind?

Naar aanleiding van een hoorzitting over de verschillende wetsvoorstellen rond discreet bevallen vroegen de Verenigde Commissies voor de Justitie en de Sociale Aangelegenheden van de Senaat ons advies. In dit advies brengen we een geactualiseerde versie van ons advies uit 2009.

Bij het uittekenen van dit advies steunden wij op het Internationaal Kinderrechtenverdrag (IVRK) als referentiekader, op eerder geformuleerde aanbevelingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind rond dit thema, op de bestaande juridische expertise en op klachten zoals geformuleerd in het kader van het ombudswerk van het Kinderrechtencommissariaat.

Het uittekenen van een wetgeving over discreet bevallen is complex. In dit advies kunnen wij onmogelijk alle aspecten hiervan grondig behandelen. Wij beperken ons noodgedwongen tot wat  vanuit een kinderrechtenperspectief belangrijk en essentieel is.

Bezorgd

Dit advies maakten we mondeling over aan de leden van de Verenigde Commissies voor de Justitie en de Sociale Aangelegenheden van de Senaat op 19 maart 2013.