Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
16.11.2016

In aanloop naar 20 november, Internationale Kinderrechtendag, vraagt het Kinderrechtencommissariaat aandacht voor de belangrijkste knelpunten voor de kinderrechten in Vlaanderen. Meer dan duizend mensen klopten het laatste jaar aan bij het Kinderrechtencommissariaat: 43% ouders, 27% bezorgde professionelen en 15% kinderen en jongeren zelf. Meldingen over problemen op school spannen de kroon (33%), vooral problemen met geweld en sancties op school. Dan volgen meldingen over problemen thuis (26%), vaak in scheidingssituaties. Op de derde plaats staan problemen in de hulp aan minderjarigen...

Persbericht
P
11.10.2016

Kinderrechtencommissaris stelt nieuw dossier voor: ‘(n)ergens kind aan huis. Dak- en thuisloosheid vanuit kindperspectief’
Het Kinderrechtencommissariaat praatte met 43 ouders, kinderen en jongeren die dak- en thuisloos waren of dreigden te worden. Ging na of het wettelijk kader rekening houdt met kinderen en jongeren. En analyseerde vanuit het kind de gegevens van ‘Nulmeting dak- en thuisloosheid 2014’ van Evy Meys en Koen Hermans.
Het is voor het eerst dat we het beleidsdomein wonen zo grondig analyseren vanuit kindperspectief.

Opiniestuk
O
05.09.2016

De trieste dood van de 19-jarige Jordy die 15 jaar in de jeugdhulpinstelling verbleef, doet vragen rijzen over de bruuske overgang voor deze jongeren als ze 18 worden. Een Nederlandse studie over hulpverlening bij kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar stelt de vraag: Moet het niet allemaal iets dwingender? Maak van 23 het nieuwe 18, zo lijkt het wel. Jongeren uit de jeugdzorg daarentegen voelen zich geproblematiseerd door zo’n voorstellen. Ze vragen om zorgmoeheid bij hen te vermijden zodat ze na hun 18 meer openstaan voor vervolghulp. Veeleer dan een gedwongen verlenging van de...

Opiniestuk
O
06.07.2016

Bruno Vanobbergen had lang zijn reserves, maar is nu overtuigd: in asielkwesties is het tijd voor een kinderpardon. Het opiniestuk verscheen in De Standaard op 6 juli 2016.

Opiniestuk
O
22.06.2016

Vanuit kinderrechten moeten we de volledige lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen nastreven. Schoonheidswedstrijden versterken het schoonheidsideaal, en hebben daarom uiteindelijk alleen maar verliezers. Het opiniestuk verscheen op demorgen.be op 22 juni 2016.

Pagina's