Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
20.11.2013

Kinderen en jongeren vallen tussen de plooien
20 november 2013, 12u-13u30, Vlaams Parlement, Zaal De Schelp
Op internationale kinderrechtendag schetst de kinderrechtencommissaris de belangrijkste knelpunten op het vlak van kinderrechten in Vlaanderen.
Een duizendtal meldingen tonen dat kinderen en jongeren nog te vaak tussen de plooien vallen. Tussen de plooien van hun ouders bij een scheiding, waardoor ze zich niet gehoord en niet begrepen voelen. Of van sectoren waardoor inclusief onderwijs dode letter blijft. Of scholen die steeds meer uitsluiten en straffen. In de jeugdhulp passen...

Opiniestuk
O
19.11.2013

“Mijn zoon kreeg 0 op 10 voor wiskunde, want hij sprak Turks tijdens de les. Kan dat?”. Het is een van de vele vragen die we als Kinderrechtencommissariaat het voorbije werkjaar ontvingen. We bundelden alles samen in ons jaarverslag “Kinderen vallen tussen de plooien”, dat we vandaag in het Vlaams Parlement hebben gepresenteerd. En hoewel de signalen en klachten handelen over de jeugdzorg, de sportclub, problemen in het gezin en Facebook, wil ik hier specifiek inzoomen op wat kinderen en jongeren ons over hun school vertellen. Uit deze verhalen komt een school naar voren waar bestraffing,...

Opiniestuk
O
20.06.2013

Tijdens Wereldvluchtelingendag vroegen kinderen en jongeren zonder papieren die in ons land verblijven onze aandacht. Zij verenigden zich in het “Kids Parlement”. Dat kreeg in Vlaanderen een gezicht met de 12 jarige Amir. Zijn frustratie: hij heeft nergens een stem. Tolk spelen voor zijn ouders, dat kon. Dat moest zelfs. Maar zelf zijn verhaal brengen? Neen, dat was en is volgens de procedures niet mogelijk. Het zou ook anders kunnen. Men zou de situatie van de kinderen zoals Amir als uitgangspunt kunnen nemen. Kijken wat, gegeven de omstandigheden, het beste voor hen is. Vandaag staan we...

Persbericht
P
19.06.2013

Mevrouw Kirsten Sandberg, Voorzitster van het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, bevestigt dat het Comité niet oproept tot het bestraffen van bedelarij. Het Comité benadrukt dat ouders niet opgesloten moeten worden omdat ze bedelen met hun kinderen. Het onderstreept het principe van ‘het belang van het kind’ dat voorop moet staan in alle wetgeving of alle individuele beslissingen die kinderen aanbelangen. Ook haalt het aan dat elk kind het recht heeft bij de ouders te zijn en op te groeien in een gezins-en sociale omgeving die aangepast is aan zijn of haar...

Opiniestuk
O
18.06.2013

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Antwerpen wil meer aandacht voor seksuele opvoeding op school, liefst vanaf de kleuterleeftijd. Die oproep is terecht. Seksueel misbruik en geweld indijken is één zaak. Daarnaast is het ook belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd een taal ontwikkelen voor hun lichaam en hun seksualiteit. Die taal helpt kinderen zichzelf af te lijnen. Zo kunnen ze grenzen leren stellen én leren omgaan met grenzen, bepaald door zichzelf, anderen en door maatschappelijke waarden en normen.

Pagina's