Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
22.01.2014

Kinderen kunnen binnenkort schendingen van hun rechten aankaarten bij het Comité voor de Rechten van het Kind. Jonge Belgen moeten nog wachten, België is nog niet rond met de ratificatieprocedure.
Op 19 december 2011 versterkten de Verenigde Naties het controlemechanisme van het kinderrechtenverdrag met een nieuw derde facultatief protocol dat een ‘communicatieprocedure’ instelt.
Dat geeft kinderen de mogelijkheid een kinderrechtenschending internationaal aan te kaarten als alle gerechtelijke procedures in eigen land uitgeput zijn. Het Comité kan de lidstaat verzoeken voorlopige maatregelen...

Opiniestuk
O
11.01.2014

Al maanden duiken ‘de Afghaanse families’ regelmatig op in het nieuws. De gezinnen hebben alle mogelijke verblijfsprocedures doorlopen, maar verblijven zonder wettige verblijfsdocumenten in België. Nochtans is een terugkeer naar Afghanistan voor hen om uiteenlopende redenen momenteel geen optie. Onder deze gezinnen bevinden zich heel wat kinderen. Bezoeken aan verschillende panden waar zij telkens tijdelijk verblijven tonen ons keer op keer de bijzonder precaire toestand waarin de kinderen met hun gezin proberen te overleven. Een regularisatie op basis van humanitaire redenen voor deze...

Persbericht
P
11.12.2013

In het nieuwe dossier ‘Heen en retour’ over de rechtspositie van kinderen op de vlucht in België, schuift kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen 24 aanbevelingen naar voren.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen: “De schrijnende realiteit waarin veel minderjarigen op de vlucht vandaag in ons land leven, vraagt een aanpak die meer rekening houdt met het belang van de kinderen en hun kindspecifieke behoeften. Dat vereist een doorgedreven aanpak vanuit kinder- en mensenrechten.”

De Belgische staat is verantwoordelijk voor alle minderjarigen op zijn grondgebied. Kinderen hebben recht op...

Opiniestuk
O
30.11.2013

Het was een bericht in de marge, een fait-divers bijna. “Psychiatrische instelling voor jongeren sluit de deuren”. Waarover gaat het? “De Meander”, een psychiatrische afdeling van het Psychiatrisch Ziekenhuis Caritas in Melle voor jongeren met een verstandelijke beperking en met zware gedrags- en psychische problemen, moet op het eind van dit jaar zijn werking te stoppen. De beschikbare overheidsmiddelen blijken ontoereikend om de jongeren op een professionele manier op te vangen. Was dit nieuws? Een zoveelste besparingsmaatregel? Moet iedereen vandaag niet meer doen met minder? Toch niet....

Persbericht
P
20.11.2013

Kinderen en jongeren vallen tussen de plooien
20 november 2013, 12u-13u30, Vlaams Parlement, Zaal De Schelp
Op internationale kinderrechtendag schetst de kinderrechtencommissaris de belangrijkste knelpunten op het vlak van kinderrechten in Vlaanderen.
Een duizendtal meldingen tonen dat kinderen en jongeren nog te vaak tussen de plooien vallen. Tussen de plooien van hun ouders bij een scheiding, waardoor ze zich niet gehoord en niet begrepen voelen. Of van sectoren waardoor inclusief onderwijs dode letter blijft. Of scholen die steeds meer uitsluiten en straffen. In de jeugdhulp passen...

Pagina's