Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Opiniestuk
O
20.06.2015

Hongarije wil een hek van vier meter hoog bouwen op de grens met Servië om de vluchtelingenstroom een halt toe te roepen. Vluchtelingen zullen daar letterlijk op een muur van angst botsen. ‘Overspoeld’, ‘criminelen’ en ‘aanzuigeffect’ zijn bij ons zowat de meest gebruikte woorden als het over asielzoekers gaat. We hebben schrik. Zoveel schrik dat we de kwetsbaarheid van de vluchteling nauwelijks nog (willen) zien. Voor de betrokken kinderen en jongeren leidt dat keer op keer tot persoonlijke drama’s.

Persbericht
P
06.05.2015

Het dossier 'Straffe school. De grenzen van sanctioneren verkend’ vertrekt van de signalen en klachten over sancties op school, die het Kinderrechtencommissariaat kreeg van jongeren, ouders en scholen. De klachten tonen aan dat kansen soms onderbenut blijven en uitsluiting soms een te snelle weg is. De voorbije vier jaar bleef het aantal uitgesloten leerlingen verontrustend hoog. Definitieve uitsluiting doet zich voor op het eind van het maatregelencontinuüm, de exit. Scholen moeten verder en meer focussen op minder ingrijpende en meer begeleidende maatregelen om leerlingen aan boord te...

Opiniestuk
O
13.04.2015

Drie dagen en twee nachten verbleef ik in de gemeenschapsinstelling in Ruiselede. Om kennis te maken met de jongens die de jeugdrechter er plaatst. En met de opvoeders en leerkrachten die zich er elke dag voor inzetten. Toen ik er aankwam, hoefde ik mijn levensverhaal niet te schrijven. Ze kennen me. Zoals de jongeren trok ik een training aan en kroop ik even in een andere identiteit. De dag van mijn vrijlating was de 50e verjaardag van de jeugdbeschermingswet.

Opiniestuk
O
26.03.2015

‘Vandaag zat deze kleuter warm in de klas, maar vanavond slaapt hij in het station.’ Wanneer het over kinderen op de vlucht gaat, zijn de signalen die we vandaag op het Kinderrechtencommissariaat binnenkrijgen zeer onrustwekkend. Het gaat niet goed met vele duizenden kinderen die in zeer precaire omstandigheden in ons land verblijven. Hoe kunnen we dit laten gebeuren? De vraag leeft bij vele leerkrachten, hulpverleners, artsen, vrijwilligers en verantwoordelijken in de opvang. Dit is een oproep aan alle parlementen in ons land om zich ernstig en geïnformeerd over het lot van deze kinderen...

Opiniestuk
O
18.02.2015

Door vechtscheidingen zitten vele kinderen gewrongen tussen hun ouders. Het belang van het kind raakt onder een dik pak miserie ondergesneeuwd. Zo een situaties krijgen soms de stempel van ‘verontrustende opvoedingssituatie’. Daardoor kan de rechter beslissen om de kinderen tijdelijk op een andere plek onder te brengen. Onder het mom van rust en neutraliteit? Voor sommige kinderen is dit een dubbele kaakslag: zij betalen de prijs van het conflict met de volle pot. Jammer genoeg kan men binnen het huidige aanbod in extremis enkel teruggrijpen naar een instellingscontext. Hoe leggen we deze...

Pagina's