Main content

Aandacht voor sancties moet samengaan met aandacht voor zorg op school

06.05.2015

Het dossier 'Straffe school. De grenzen van sanctioneren verkend’ vertrekt van de signalen en klachten over sancties op school, die het Kinderrechtencommissariaat kreeg van jongeren, ouders en scholen. De klachten tonen aan dat kansen soms onderbenut blijven en uitsluiting soms een te snelle weg is. De voorbije vier jaar bleef het aantal uitgesloten leerlingen verontrustend hoog. Definitieve uitsluiting doet zich voor op het eind van het maatregelencontinuüm, de exit. Scholen moeten verder en meer focussen op minder ingrijpende en meer begeleidende maatregelen om leerlingen aan boord te houden en hun recht op onderwijs te garanderen.