Main content

Nieuwsbrieven overzicht

Het Kinderrechtencommissariaat informeert over zijn activiteiten via een nieuwsbrief.
Je kan hier intekenen op onze nieuwsbrief. Zo ben je zeker dat je niets mist.

Een recent overzicht van de nieuwsbrieven kan je hier niet langer vinden.

2016

Als u op een datum klikt, verschijnt daaronder de inhoud van de nieuwsbrief
23.12.2016

Spelen er minder kinderen in zwarte sneeuw in 2017?

Het Kinderrechtencommissariaat blijft zich in 2017 volop inzetten voor  kinderen in kwetsbare situaties.
Geschillen buigen we om in het belang van het kind. Adviezen formuleren we zodat de stem en het perspectief van kinderen niet ondergesneeuwd raken.

Prettige feesten.

Allerbeste wensen van het Kinderrechtencommissariaat: Bruno Vanobbergen * Leen Ackaert * Michaël Bouchez * Naima  Charkaoui * Hilde Cnudde * Freddy Koopman * Isabel Moerman * Marjan Rom * Inge Schoevaerts * Julie Ryngaert * Dominique van den Akker * Els Van Hemelrijck * Jean Pierre Verhaeghe * Chris Vleugels

Het Kinderrechtencommissariaat en de Klachtenlijn zijn gesloten van 26 tot en met 30 december 2016 en op 6 januari 2017. Daarna vliegen we er weer in.

Noteer alvast in uw agenda 9 februari 2017. Dan stelt het Kinderrechtencommissariaat zijn nieuwe boek 'Spelen in zwarte sneeuw' voor in het Vlaams Parlement. In dit kwetsbare manifest vragen we aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Phara de Aguirre interviewt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en modereert het panelgesprek met deskundigen. Inschrijven kan via onze site.

12.12.2016

Knipperlicht kinderrechten

Het jaar loopt naar zijn einde. We gaan er nog twee weken stevig tegenaan. Daarna zijn het Kinderrechtencommissariaat en de Klachtenlijn gesloten van 26 tot en met 30 december 2016 en op 6 januari 2017. 

 • Boekvoorstelling 'Spelen in zwarte sneeuw'
 • Te veel geschillen over verschillen
 • (n)ergens kind aan huis
 • Groeipakket op maat van elk kind
 • Kinderrechten: educatief materiaal en tentoonstellingen
 • Congressen, studiedagen en vorming
 • Sites in de kijker
 • Documentaires en filmpjes
 • Weetjes
 • Bots jij op onrecht tegen kinderen en jongeren?

28.09.2016

Uitnodiging voorstelling jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen nodigt u graag uit op de voorstelling van het jaarverslag 2015-2016 van het Kinderrechtencommissariaat op woensdag 16 november 2016 om 12u00 in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement. Schrijf u vóór 8 november in.
 

Het Kinderrechtencommissariaat is een onafhankelijke instelling van het Vlaams Parlement. Als Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten detecteren we signalen van kinderen, jongeren, ouders en professionals. We bemiddelen, onderzoeken klachten en adviseren het beleid. Altijd met het oog op een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen. 


Het Kinderrechtencommissariaat stelt vast dat er ‘te veel geschillen over verschillen’ zijn. De kinderrechtencommissaris illustreert dat met concrete cases en vraagt aandacht voor de impact ervan op kinderen en jongeren.


Ook Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans en Vlaams Coördinerend minister kinderrechten Sven Gatz geven kort hun visie.


Na afloop bent u van harte welkom op onze receptie.


Volg of reageer op twitter @KRcommissaris #JVKRC.
 

Praktisch

Schrijf u online in  vóór 8 november 2016.
Datum: 16 november 2016, 12 tot 13.30u. Onthaal start vanaf 11u.
Locatie: Vlaams Parlement, Zaal De Schelp, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.
Een plannetje vindt u op: https://www.vlaamsparlement.be/contact

Kom zeker op tijd want er gelden verhoogde veiligheidsmaatregelen in het Vlaams Parlement. We vragen u uw identiteitskaart zeker mee te brengen en de badge die u de dag zelf van ons krijgt altijd zichtbaar te dragen.
 

08.09.2016

Studiedag (n)ergens kind aan huis

Op 11 oktober stelt het Kinderrechtencommissariaat zijn dossier ‘(n)ergens kind aan huis. Dak- en thuisloosheid vanuit kindperspectief’ voor. 
Houdt de regelgeving rekening met kinderen? Wie helpt kinderen en ouders die dak- of thuisloos zijn of het dreigen te worden? Hoe ervaren kinderen en ouders dak- en thuisloosheid en hoe zien ze hun toekomst? Wat kunnen beleid en praktijk doen om kinderen en ouders te beschermen tegen dak- en thuisloosheid?
 

Programma

 • 9.00u   Onthaal
 • 10.00u  Welkom en situering
  • Bruno Vanobbergen, Vlaams kinderrechtencommissaris
 • 10.10u  Dossier ‘(n)ergens kind aan huis’ Dak- en thuisloosheid vanuit kinderperspectief: kwalitatief onderzoek bij kinderen en ouders en beleidsaanbevelingen vanuit kindperspectief
  • Leen Ackaert, beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat
 • 11.00u  Panelgesprek, moderator professor Koen Hermans KU Leuven
  • Lorin Parys, Vlaamse volksvertegenwoordiger, voorzitter van de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement
  • Elke Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid
  • Wim Wouters, raadgever sociaal werk, armoede en diversiteit kabinet Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • 12.00u  Lunch met broodjes
 • 13.00u  Reflectie vanuit de praktijk
  • Woonbegeleidingspraktijk: Helen Blow, stafmedewerker Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
  • Opvangpraktijk: Laura Claeys, ouder-kind begeleidster CAW Oost-Brabant
  • Uitstroompraktijk: Björn Mallants, ‎directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
 • Pauze 20 min
 • 15.00u  Inspiratie vanuit Denemarken: Een effectief beleid tegen dak- en thuisloosheid?
  • Lars Benjaminsen, The Danish National Centre for Social Research, Kopenhagen, Denemarken
 • 16.00u Slotreflectie
  • Bernard Hubeau, voorzitter Vlaamse Woonraad, gewoon hoogleraar Sociologie en Rechtssociologie Universiteit Antwerpen

Praktisch

Schrijf online in vóór 4 oktober 2016.
Datum: 11 oktober 2016, 10 tot 16.30u
Onthaal start vanaf 9u
Locatie: Vlaams Parlement, Zaal De Schelp, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Een plannetje vindt u op: https://www.vlaamsparlement.be/contact

Kom zeker op tijd want er gelden verhoogde veiligheidsmaatregelen in het Vlaams Parlement. We vragen u uw identiteitskaart zeker mee te brengen en de badge die u de dag zelf van ons krijgt altijd zichtbaar te dragen.


 

24.06.2016

Knipperlicht kinderrechten

De vakantie komt eraan en toch draait de knipperlichtfunctie van het Kinderrechtencommissariaat op volle toeren. Beslissingen die kinderen raken, volgen elkaar snel op. Staan beleidsverantwoordelijken genoeg stil bij de impact op minderjarigen? Asielcentra sluiten uit efficiëntieoverwegingen. Wat met de niet-begeleide minderjarigen die daar verblijven? Jongeren die in Everberg geplaatst worden, dreigen hun afspraak na vijf dagen met de jeugdrechter te verliezen. In de Vlaamse kinderbijslag blijft het armoederisico van eenoudergezinnen en gezinnen met vier of meer kinderen meer dan dubbel zo groot als gemiddeld. Hopelijk zorgt de aangekondigde armoedetoets nog voor bijsturing.

 • Save the date: 11 oktober 2016 Studiedag dak- en thuisloosheid bij kinderen
 • Verzameldecreet: jeugdrechtelementen verdienen aparte benadering
 • Dertig asielcentra sluiten, jongeren dan maar naar Wallonië?
 • Een toekomst voor kinderen zonder papieren?
 • M-decreet tussentijds geëvalueerd: krijgt inclusief onderwijs maximale kansen?
 • Mini Miss België: een wedstrijd die niemand winnen kan
 • Leerlingenvervoer: een lerensweg tot aan de schoolpoort
 • Toegang tot sociale media vanaf 13 jaar
 • Kinderbijslag: steun voor elk kind met versterkte inzet tegen kinderarmoede
 • Pro-deoadvocaat blijft gratis voor minderjarigen
 • Kinderrechtencommissaris verblijft nachtje in kinderpsychiatrie
 • Hebben kinderen te veel rechten?
 • Bots jij op onrecht tegenover kinderen en jongeren? 
 • Komt eraan

25.03.2016

Kinderrechtenperspectief

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind werkte een set kinderrechtenindicatoren uit. Daarmee kan het beleid systematischer rapporteren over kinderrechten in België. Het is aan de verschillende overheden om ermee aan de slag te gaan, regelmatig te meten en de indicatoren verder uit te werken. Pas dan weten we ook op lange termijn hoe het gesteld is met de realisatie van kinderrechten.

 • Internationaal symposium minderjarigen en burgerschap
 • Samen tegen schooluitval
 • Versterkt kinderrechtenperspectief bij interlandelijke adoptie
 • Statuut pleegzorgers mag ouders niet buitenspel zetten
 • Waarheid, durven of doen?
 • Gedifferentieerd beleid voor kinderen op de vlucht
 • Krijtlijnen leerlingenbegeleiding vertalen naar toegankelijke zorg
 • Handvatten in brochure minderjarigen en media
 • Als ouders scheiden
 • Publicaties en rapporten
 • Studiedagen

26.01.2016

Studievoormiddag ervaringen van jongeren en ouders met jeugdhulp

Op 10 maart 2016 organiseren het Kinderrechtencommissariaat, de Arteveldehogeschool, Cachet en Roppov een studievoormiddag 'Waarheid, durven of doen?' over de ervaringen van jongeren en ouders met integrale jeugdhulp. Het perspectief van de gebruikers van jeugdhulp staat centraal.

Vanuit een kwalitatief onderzoek, de klachten bij het Kinderrechtencommissariaat en de reacties van gebruikersgroepen van jeugdhulp zoals Cachet en Roppov geeft de studiedag een beeld van de positie van jongeren en ouders in de jeugdhulp.
Volksvertegenwoordigers van alle politieke fracties van het Vlaams Parlement gaan met elkaar in debat over wat jongeren en ouders aanreiken om integrale jeugdhulp te verbeteren.
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, verantwoordelijk voor de jeugdhulp, sluit de studievoormiddag af.

Programma

 • 8.30u      Onthaal
 • 9.30u      Welkom en situering
  • Bruno Vanobbergen, Vlaams kinderrechtencommissaris
 • 9.40u      Resultaten kwalitatief onderzoek bij jongeren en ouders over integrale jeugdhulp: ‘Waarheid, durven of doen?’
  • Leen Ackaert, beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat
  • Elisa Vandenbussche, docent Bachelor na bachelor in het onderwijs: Buitengewoon onderwijs, Zorgverbreding en remediërend leren Arteveldehogeschool Gent
  • Wendy Eerdekens, docent Bachelor Sociaal Werk Arteveldehogeschool Gent
 • 10.10u    Klachten jeugdhulp bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat: rode draad?
  • Inge Schoevaerts, adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat
 • 10.30u    Reflectie door ouders met ervaring in de jeugdhulp
  • Roppov, deelwerking van Ouderparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen vzw
 • 11.15u    Reflectie door jongeren met ervaring in de jeugdhulp
  • Cachet, de stem van jongeren in jeugdhulp
 • 12.00u    Politiek debat, moderator Chris Van den Abeele, journalist
  • Ortwin Depoortere, Vlaamse volksvertegenwoordiger Vlaams Belang
  • Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger N-VA
  • Katrien Schryvers, Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V
  • Martine Taelman, Vlaams volksvertegenwoordiger Open Vld
  • Freya Van den Bossche, Vlaams volksvertegenwoordiger sp.a
  • Elke Van den Brandt, Vlaams volksvertegenwoordiger Groen
 • 13.00u    Reactie vanuit het beleid
  • Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn


Na afloop bent u van harte welkom op onze receptie met broodjes.

Praktisch

Bevestigt u uw aanwezigheid vóór 1 maart 2016? Schrijf online in.

10 maart 2016, 9.30 tot 13.15u.
Onthaal start vanaf 8.30u
Vlaams Parlement, Zaal De Schelp, ingang via Leuvenseweg 27, 1000 Brussel

Kom op tijd en breng uw identiteitskaart mee want in het Vlaams Parlement gelden nog altijd verhoogde veiligheidsmaatregelen.

Stuur deze uitnodiging gerust door naar andere geïnteresseerden.
Onze excuses als u de uitnodiging meerdere keren ontvangen heeft.