Main content

Kinderrechtenverdrag

Kinderrechtenverdrag: kracht van wet 

Op 20 november 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York het ‘Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind’ aan. Daarom is het op 20 november internationale kinderrechtendag. Het kinderrechtenverdrag heeft ook facultatieve protocollen.

In België kreeg dit kinderrechtenverdrag begin 1992 kracht van wet. Het geldt voor al wie nog geen 18 – en dus minderjarig – is.

VN-Kinderrechtencomité ziet toe

In het Verdrag beloven alle landen erop toe te zien dat kinderrechten in hun land echt toegepast worden. Hoe dat precies gebeurt? Dat bepaalt elk land zelf. De politieke overheid kreeg door de ratificatie van het Verdrag nog een extra taak: om de vijf jaar moet ze over de vooruitgang van kinderrechten een rapport maken voor het Internationaal Comité voor de Rechten van het Kind in Genève. Dat Comité waakt voor de Verenigde Naties over de rechten van minderjarigen en over hoe elk land die toepast.

Schendingen kinderrechten aanklagen

Het kinderrechtenverdrag is de leidraad van het Kinderrechtencommissariaat. Wij waken over de toepassing van het Verdrag en de verdere uitvoering ervan. Daarom zijn wij ook de organisatie waar jij terecht kunt met klachten over schendingen van kinderrechten. Richt je  daarvoor tot de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat.

We vertaalden het Verdrag op kindermaat en jongerenmaat, want ook kinderen en jongeren moeten weten wat hun rechten zijn.