Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Sofie Van Rumst

Nu de benoeming van de nieuwe kinderrechtencommissaris is uitgesteld naar de volgende legislatuur keurde het Vlaams Parlement tijdens de plenaire vergadering van 3 april 2019 de aanstelling van Sofie Van Rumst goed als kinderrechtencommissaris ad interim vanaf 1 juli 2019. Naima Charkaoui engageerde zich als kinderrechtencommissaris ad interim tot 30 juni 2019. Daarna gaat ze een nieuwe uitdaging aan bij 11.11.11. 

23.04.2019
Memorandum 2019

In 2019 trekken veel Vlamingen naar de stembus voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. 1,3 miljoen Vlaamse burgers blijven elke keer thuis als er verkiezingen zijn: kinderen en jongeren hebben geen stemrecht. Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben, stellen wij op het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. In ons memorandum laten we vooral de vele signalen spreken die onze klachtenlijn opvangt. We stellen maatregelen voor om kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen.

23.01.2019
Foto van kinderen die me een hoelahoep spelen

Op 26 maart 2019 boog de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zich over het voorstel van decreet over de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. Het Kinderrechtencommissariaat ziet in het voorstel veel kansen. We vragen wel extra garanties zodat kinderen en ouders kunnen rekenen op een toegankelijk, kwaliteitsvol en divers activiteitenpalet in hun gemeente of stad. En dat hun perspectief meetelt.

25.03.2019
Beeld jong meisje dat verlegen tegen moeder aanleunt. Om het thema gezin aan te kondigen.

Racisme kan een negatieve impact hebben op de ontwikkeling van kinderen en de realisatie van hun rechten. Kinderen hebben ondersteuning en een tegengewicht nodig om de schadelijke impact van racisme zo klein mogelijk te houden. Hun veerkracht versterken kan onder andere door racisme bespreekbaar te maken als ze nog jong zijn, door hun etnisch-culturele identiteit positief te ontwikkelen en doordat ouders en de omgeving ze actief steunen.

21.03.2019
Gezicht kind in armen van ouders. Enkel de rug van de ouders is zichtbaar.

De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurde het voorstel van decreet goed dat een afstammingscentrum en een DNA-databank opricht. Het Kinderrechtencommissariaat is blij met dit krachtige signaal: het erkent dat afkomst, identiteit en toegang tot die informatie belangrijk zijn. Het geeft minderjarigen en hun rechten een duidelijke plaats. Voor de verdere uitvoering van het decreet vragen we onder andere om geen kosten voor de zoekvraag te verhalen op minderjarigen en geadopteerden, om matchen tussen halfbroers en -zussen mogelijk te maken en om een klachtenmechanisme in te...

19.03.2019
Jeugddelinquentierecht, basisprincipes, vernieuwingen en gevolgen: 17 en 27 mei 2019

Het Vlaamse Jeugddelinquentiedecreet treedt in werking op 1 september 2019 en vervangt grotendeels de Jeugdbeschermingswet van 1965 en 2006. Dat heeft een grote impact op praktijk, beleid en onderzoek. Wat zijn de basisprincipes, algemene structuur, vernieuwingen en praktische gevolgen van het Vlaamse jeugddelinquentierecht? Maak op 17 en 27 mei 2019 kennis met de nieuwe wetgeving.

20.03.2019

Op 19 maart 2019 kon je op de studiedag 'Mama, ik wil niet meer bruin zijn!' kennis maken met het boek ‘Racisme: over wonden en veerkracht’ van Naima Charkaoui, uitgegeven bij EPO. Wat kunnen sectoren zoals gezinsondersteuning, onderwijs en vrije tijd doen? Het boek analyseert hoe racisme de gezondheid en de ontwikkeling schaadt. Het geeft wegwijzers om de veerkracht en weerbaarheid van slachtoffers te versterken.

20.03.2019
Foto zwart wit met onherkenbare jongen en meisje

Woensdag 13 maart 2019 stelde de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen zijn eerste jaarverslag voor in het Vlaams Parlement. Leven in geslotenheid vraagt het nodige toezicht: Hoe waken maandcommissarissen over de rechten van jongeren in gesloten en besloten jeugdinstellingen? Waar loopt het goed en waar knelt het? Wat zijn de aanbevelingen?

13.03.2019
Mama leunt achterover met zoon links en rechts van haar

Hoe rekbaar zijn de mensen die instaan voor de zorg van kinderen? Die vraag wierpen we op bij de voorstelling van ons laatste jaarverslag. Er zitten steeds meer kwetsbare kinderen op internaat. Opvoeders zetten zich in om kinderen en jongeren een warme thuis te geven. Heel wat kinderen vinden op het internaat opnieuw vaste grond dankzij de structuur en door samen te leven met opvoeders en andere internen. Een gepast kader blijft achter.

01.03.2019
Eedaflegging Naima Charkaoui kinderrechtencommissaris ad interim 11 februari 2019

'Het wordt een hele uitdaging maar met het sterk team van het Kinderrechtencommissariaat heb ik er alle vertrouwen in', zegt Naima Charkaoui. Het Vlaams Parlement besliste op de plenaire vergadering dat Naima vanaf 1 maart 2019 kinderrechtencommissaris ad interim is. Op 11 februari 2019 legde ze de eed af bij de voorzitter van het Vlaams Parlement. Naima werkt al enkele jaren als beleidsadviseur bij het Kinderrechtencommissariaat. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen wordt vanaf maart algemeen directeur van het nieuwe Vlaamse Agentschap Opgroeien.

11.02.2019

Pagina's