Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Het Vlaams Parlement benoemt Caroline Vrijens als Vlaams kinderrechtencommissaris. Caroline is juriste met een ruime ervaring in de jeugdhulp. Verbindend wil ze opkomen voor kinderrechten met extra aandacht voor de meest kwetsbare kinderen. Vanaf 1 augustus ruilt ze haar job bij het Agentschap Jongerenwelzijn in voor de nieuwe uitdaging als kinderrechtencommissaris.

22.05.2019
Vluchtelingenkamp

Het adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind verzoekt om onverwijld alle Belgische kinderen en alle kinderen die onder de Belgische jurisdictie vallen en betrokken zijn bij gewapende conflicten in Syrië en Irak te repatriëren. Het Kiinderrechtencommissariaat schreef eerder al een gelijkaardig standpunt op 13 april 2018.

13.06.2019
Drie jongeren met open armen achter elkaar.

De infodag met panelgesprek over de leefwereld van jonge Afghaanse vluchtelingen van 11 juni is door familiale omstandigheden bij de hoofdspreker uitgesteld naar een later te bepalen datum. Onze excuses. We hopen op uw begrip.

13.05.2019
Beeld jongen die met zijn oranje papieren vlieger een boodschap stuurt. Om een advies of standpunt aan te kondigen.

Vlaanderen wil starten met persoonsvolgende financiering (PVF) voor minderjarigen met een beperking. Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter de ambities van het besluit van de Vlaamse Regering maar vraagt om extra garanties in te bouwen. Plaats het recht op bijzondere zorg van kinderen met een beperking centraal en zorg voor genoeg overheidsmiddelen. Zorg dat de PVF inspeelt op de ontwikkeling van kinderen en flexibel mee-evolueert. Bepaal een tijdslimiet voor de opmaak van een ondersteuningsplan en de objectivering ervan door een MDT. Zijn enkele van onze...

07.05.2019
Leerlingenvervoer: elk kind vlot tot aan de schoolpoort

Al jaren trekt het Kinderrechtencommissariaat aan de alarmbel over het leerlingenvervoer. Vorig jaar signaleerden we dat er elke dag 550 leerlingen langer dan drie en een half uur (220 minuten) op de bus van en naar een school zitten in het buitengewoon onderwijs. Op sommige bussen zitten 50 kinderen met verschillende handicaps. We zetten onze aanbevelingen nog even op een rijtje.

02.05.2019
Jongeren tijdens jeugdbewegingskamp

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz vroeg het Kinderrechtencommissariaat advies over het ‘Ontwerp van eindrapport Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019’. Het Kinderrechtencommissariaat waardeert de vele inspanningen en acties van de Vlaamse Regering in de regeerperiode 2015-2019. Tal van acties droegen bij aan de verdere implementatie van het kinderrechtenverdrag in Vlaanderen. Toch zien we ook tekortkomingen en geven we beleidssuggesties voor een straffer toekomstig Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.

24.04.2019
Sofie Van Rumst

Nu de benoeming van de nieuwe kinderrechtencommissaris is uitgesteld naar de volgende legislatuur keurde het Vlaams Parlement tijdens de plenaire vergadering van 3 april 2019 de aanstelling van Sofie Van Rumst goed als kinderrechtencommissaris ad interim vanaf 1 juli 2019. Naima Charkaoui engageerde zich als kinderrechtencommissaris ad interim tot 30 juni 2019. Daarna gaat ze een nieuwe uitdaging aan bij 11.11.11. 

23.04.2019
Memorandum 2019

In 2019 trekken veel Vlamingen naar de stembus voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. 1,3 miljoen Vlaamse burgers blijven elke keer thuis als er verkiezingen zijn: kinderen en jongeren hebben geen stemrecht. Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben, stellen wij op het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. In ons memorandum laten we vooral de vele signalen spreken die onze klachtenlijn opvangt. We stellen maatregelen voor om kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen.

23.01.2019
Foto van kinderen die me een hoelahoep spelen

Op 26 maart 2019 boog de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zich over het voorstel van decreet over de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. Het Kinderrechtencommissariaat ziet in het voorstel veel kansen. We vragen wel extra garanties zodat kinderen en ouders kunnen rekenen op een toegankelijk, kwaliteitsvol en divers activiteitenpalet in hun gemeente of stad. En dat hun perspectief meetelt.

25.03.2019
Beeld jong meisje dat verlegen tegen moeder aanleunt. Om het thema gezin aan te kondigen.

Racisme kan een negatieve impact hebben op de ontwikkeling van kinderen en de realisatie van hun rechten. Kinderen hebben ondersteuning en een tegengewicht nodig om de schadelijke impact van racisme zo klein mogelijk te houden. Hun veerkracht versterken kan onder andere door racisme bespreekbaar te maken als ze nog jong zijn, door hun etnisch-culturele identiteit positief te ontwikkelen en doordat ouders en de omgeving ze actief steunen.

21.03.2019

Pagina's