Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Starende jongere in de verte

Op 15 oktober 2019 organiseerden we de studiedag ‘Sleutelmomenten: afzondering en isolatie vanuit de ervaring van jongeren’. Een samenwerking tussen het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en vzw Cachet.
​Hoe beleven jongeren afzondering? Wat kan ze helpen om tot rust te komen? Hoe kunnen we jongeren betrekken bij keuzes over individuele afzondering en over hoe hun voorziening of instelling daarmee omgaat?

15.10.2019
Vluchtelingenkamp

Op dit ogenblik zijn Turkse troepen, met steun van het Nationale Syrische Leger, het noordoosten van Syrië binnengevallen om Koerdische strijders terug te dringen. Al ruim twee jaar vragen velen onder ons u met aandrang om al het mogelijke te doen om Belgische kinderen te redden van deze menselijke tragedie. De Arabisch-Koerdische troepen in Syrië hebben de buitenlandse regeringen herhaaldelijk opgeroepen om hun "verantwoordelijkheid te nemen" voor de toestroom van hun onderdanen die sinds 2017 in opeenvolgende golven zijn gevlucht.

09.10.2019
Memorandum 2019

In 2019 trekken veel Vlamingen naar de stembus voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. 1,3 miljoen Vlaamse burgers blijven elke keer thuis als er verkiezingen zijn: kinderen en jongeren hebben geen stemrecht. Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben, stellen wij op het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. In ons memorandum laten we vooral de vele signalen spreken die onze klachtenlijn opvangt. We stellen maatregelen voor om kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen.

23.01.2019
Beeld van jongeren die met een rode vlag lopen. Een belangrijk bericht.

Het Kinderrechtencommissariaat verzet zich tegen elke vorm van geweld: groot of klein. Ook in de discussie over de ‘pedagogische tik’ laat het Kinderrechtencommissariaat daarom van zich horen. Thomas Vanderveken wees een papa terecht die zijn kind ruw tegen de grond gemept had. De man reageerde met: ‘In België mag dat.’ En ja, in België is de ‘pedagogische tik’ nog altijd niet verboden. Frankrijk voerde het verbod in juli 2019 in. België hinkt achterop samen met Italië, Tsjechië, Slovakije en het Verenigd Koninkrijk.

10.09.2019
Jongen met rugzak

Het Kinderrechtencommissariaat zetelde in de evaluatiecommissie van het nieuw ondersteuningsmodel. In april 2018 presenteerden we een analyse van de klachten en meldingen over inclusie en leerlingen met een beperking bij de Klachtenlijn vanaf het schooljaar 2015-2016 tot en met de eerste helft van het schooljaar 2018-2019.

04.10.2019
Jongen zit voor band van wagen voor zich uitstarend met hand op gezicht.

Een medewerker van het Kinderrechtencommissariaat sprak met zestien kinderen die op 7 mei ‘Operatie Strike’ meemaakten, een grootscheepse politieactie op 19 woonwagenterreinen. Voor een strafrechtelijk onderzoek nam de politie 90 woonwagens in beslag. Ook de bankrekeningen van de woonwagenbewoners werden geblokkeerd.

09.09.2019
Tekeningen kinderkopjes in de digitale omgeving

In 2019 werkt het Europees Netwerk van Kinderombudspersonen ENOC rond ‘Kinderrechten in de digitale omgeving’. Wat vertellen kinderen en jongeren hier zelf over? Hoe kijken zij naar kinderrechten in de digitale omgeving? Via het participatieproject ENYA delen kinderen en jongeren uit 18 Europese landen of regio's hun ervaringen en meningen. Het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué Général aux Droits de l’Enfant nemen deel met jongeren en hosten de internationale bijeenkomst 'Let’s Talk Young, Let’s Talk about Children’s rights in the digital environment' op 25 en 26 juni 2019 in Brussel. Daarop spreken de jongeren van de verschillende landen af welke ideeën en aanbevelingen ze naar voren schuiven.

20.06.2019
30 jaar internationaal verdrag voor de rechten van het kind

Op 20 november 1989 ondertekenden de Verenigde Naties het kinderrechtenverdrag. Elk jaar op 20 november vieren we de verjaardag van het verdrag. In 2019 bestaat het verdrag dertig jaar. De Nationale Commissie voor de rechten van het kind bundelt op zijn site alle activiteiten in het kader van de dertigste verjaardag. Neem er regelmatig een kijkje.

08.07.2019

Het Vlaams Parlement benoemt Caroline Vrijens als Vlaams kinderrechtencommissaris. Caroline is juriste met een ruime ervaring in de jeugdhulp. Verbindend wil ze opkomen voor kinderrechten met extra aandacht voor de meest kwetsbare kinderen. Vanaf 1 augustus ruilt ze haar job bij het Agentschap Jongerenwelzijn in voor de nieuwe uitdaging als kinderrechtencommissaris.

22.05.2019
Vluchtelingenkamp

Het adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind verzoekt om onverwijld alle Belgische kinderen en alle kinderen die onder de Belgische jurisdictie vallen en betrokken zijn bij gewapende conflicten in Syrië en Irak te repatriëren. Het Kiinderrechtencommissariaat schreef eerder al een gelijkaardig standpunt op 13 april 2018.

 

03.10.2019

Pagina's