Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Maandverbanden

Caritas Vlaanderen bracht onlangs een rapport uit dat de vinger legt op het probleem van de menstruatiearmoede in Vlaanderen. In Vlaanderen heeft één op de acht meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar soms niet genoeg geld om maandverband en tampons te kopen. Voor meisjes die in armoede leven, loopt dat op tot 45%. Er rust op het probleem een dubbel taboe: dat op armoede en dat op menstruatie. Het probleem kreeg veel media-aandacht. Ook het Kinderrechtencommissariaat vindt het onaanvaardbaar.

20.01.2021
Er wordt veel van jullie verwacht.

Corona drukt opnieuw ook in Vlaanderen een zware stempel op het leven van kinderen en jongeren. Met de winterperiode voor de deur zal het niet altijd gemakkelijk zijn om vrienden soms te moeten missen, niet voltijds naar school te kunnen, zich niet te kunnen uitleven met leeftijdsgenoten of beperkt te zijn in de vrije tijd. Het Kinderrechtencommissariaat wil kinderen en jongeren moed inspreken en zal opnieuw hun belangen verdedigen in deze crisis. Niets is voor hen zoals het was, zeker voor onze jongeren. Ze worden behandeld als volwassenen maar dat zijn ze niet. Laat ons begrip en...

04.11.2020
Wil jij iets vertellen over je gesprek met de familierechter als je ouders gingen scheiden?

Spreekrecht in de familierechtbank: wat kan beter? Samen met Gezinsbond zoeken we kinderen en jongeren die willen vertellen over hun ervaring met de familierechtbank. Zij kunnen er hun stem laten horen telkens als een zaak hen aanbelangt, bijvoorbeeld als hun ouders scheiden. Hoe ervaren zij dat spreekrecht? Voelen ze zich gehoord, beluisterd? Wat vinden ze van hoe de rechter met hen praat? En wat doet de rechter met hun verhaal? Op basis van deze getuigenissen zullen wij beleidsvoorstellen formuleren.

20.09.2020
Twee voeten die een trap betreden

Op 15 oktober 2020 wordt het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2020-2024 voorgesteld en besproken in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Het Kinderrechtencommissariaat schreef een advies bij het VAPA. We vragen onder andere om nog sterker in te zetten op samenwerking om tot geïntegreerd beleid te komen.

14.10.2020
Caroline Vrijens in hoorzitting Vlaams Parlement over corona, 21 september 14.30 u

Maandag 21 september sprak kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens in de hoorzitting van het Vlaams Parlement over corona, jeugdhulp en kinderopvang. Het gaat om een hoorzitting voor de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Caroline Vrijens vertelde er over de klachten en signalen die het Kinderrechtencommissariaat kreeg van kinderen, jongeren, ouders en belangenbehartigers. De kinderrechtencommissaris praatte ook met kinderen en jongeren over de lockdown, de zomer, de schoolstart en de regels nu. Ook die...

20.09.2020
Meisje met roze hoofddoek

Mogen scholen hoofddoeken verbieden? Een arrest van het Grondwettelijk Hof van 4 juni 2020 zorgt voor verwarring. Het Kinderrechtencommissariaat maakte een analyse.

21.09.2020
Uit De Marge. Caroline Vrijens kinderrechtencommissaris

'De politie behandelt kinderen en jongeren vaak op dezelfde manier als volwassenen en toont dus weinig aandacht voor hun situatie. De sleutel is politiemensen opleiden en ze de tools aanreiken om te werken met kinderen en jongeren.’ Dat zei kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens in een videoboodschap in de ‘Week van Zo Geflikt’ over jeugdwerk en politie van Uit De Marge eind september 2020.

23.09.2020
Yentl Roels

Begin september verwelkomden we Yentl Roels als nieuwe collega. Yentl is adviseur bij onze Klachtenlijn. Ze behandelt vragen en klachten over jeugdhulp, zorg, wonen, jeugdrecht en politie.

17.09.2020
Doe de boekencheck

Het recht op onderwijs heeft altijd voorrang op discussies over de bijdrageregeling. Ook als ze samenwerkt met een externe firma, blijft de school verantwoordelijk. Het Kinderrechtencommissariaat roept elke school op om mee te doen met de boekencheck op 15 september 2020.

15.09.2020
Busje voor leerlingenvervoer dat op de rem staat.

Ouders en internaten klagen terecht bij ons over de lange reistijden in het buitengewoon onderwijs. 5 uur per dag op de bus om naar school te gaan? Dat is echt niet redelijk meer.
We contacteerden de kabinetten van Onderwijs en Mobiliteit en De Lijn. We herhaalden onze aanbevelingen en vroegen om de situatie snel te verbeteren in het belang van deze leerlingen.

03.09.2020

Pagina's