Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

#blijfinuwkot

Op 7 juli 2021 besliste de interministeriële conferentie Volksgezondheid dat 12- tot 15-jarigen gevaccineerd kunnen worden tegen covid-19. Die jongeren krijgen daarvoor binnenkort een uitnodiging. Voor hun vaccinatie hebben ze de toestemming nodig van hun ouders of wettelijke voogd. Ouders kunnen die toestemming geven door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven.

Maar hoe zit het met de rechten van de minderjarige jongeren zelf? De visie van het Kinderrechtencommissariaat vanuit kinderrechtenperspectief.

07.07.2021
Bescherming ongeboren kinderen

De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding organiseert hoorzittingen over twee conceptnota’s die ongeboren kinderen beter willen beschermen. Het Kinderrechtencommissariaat geeft schriftelijk advies omdat de huidige regelgeving tekortschiet om alle ongeboren kinderen te beschermen. Zeer specifieke, weloverwogen en precieze wetgeving is nodig omdat fundamentele grondrechten van alle betrokkenen tegen elkaar worden afgewogen. De klemtoon moet eerst en vooral liggen op preventie en de uitbouw van een gepast hulpverleningsaanbod.

08.06.2021
Welkom Eline op het Kinderrechtencommissariaat

Op 1 juni 2021 verwelkomden we onze nieuwe collega Eline Strik. Eline werkte als consultent voor de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank. 'Ik ben absoluut gebeten door de verhalen van alle kinderen en jongeren die ik als consulent mocht ontmoeten. De Commissie van toezicht voor jeugdinstellingen is voor mij de plek bij uitstek waar ik me verder voor hen kan inzetten. Dit uiteraard samen met de maandcommissarissen die een schitterend engagement uitdragen.'

15.06.2021
Schoolkinderen en leerkracht met mondmasker

Er wordt volop gesproken over versoepelingen maar het blijft bevreemdend stil over de mondmaskerplicht die geldt voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs. Dat baart ons en heel wat ouders en leerkrachten zorgen. Er is snel duidelijkheid nodig: Waarom is die mondmaskerplicht nog steeds nodig? Welke indicaties zijn er dat er zich specifiek bij de leeftijdscategorie van 10- tot 11-jarigen nog wijdverspreide grote uitbraken in scholen voordoen? Bij opsplitsing naar leeftijdsgroepen zien we enkel de veel te globale categorie van 10-19-jarigen. Maar hoe evolueert de situatie specifiek bij de 10- tot 11-jarigen?

12.05.2021

Het Kinderrechtencommissariaat verzet zich tegen elke vorm van geweld: groot of klein. Ook in de discussie over de ‘pedagogische tik’ laten we daarom van ons horen. We zijn blij dat er opnieuw wetsvoorstellen ter tafel liggen in het Federaal Parlement om in het Burgerlijk Wetboek een uitdrukkelijk recht op een geweldloze opvoeding op te nemen. En dat voor iedereen die kinderen opvoedt, dus niet enkel ouders. Is het binnenkort onwettig om een kind te slaan of te vernederen?

05.05.2021
Vanaf 10 mei leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs eindelijk ook terug voltijds naar school.

Vanaf 10 mei kunnen ook de leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs eindelijk terug voltijds naar school. Dat is goed nieuws, al hoopten we  op 3 mei. Vanaf juni zijn er opnieuw meerdaagse uitstappen en activiteiten mogelijk zijn. We hopen dat de algemene versoepelingen voor de  bevolking ook jongeren ten goede zullen komen. Dat ze mee kunnen genieten van de extra vrijheden en kunnen samenkomen met hun vrienden volgens de geldende regels.

28.04.2021
Heropen de scholen voltijds voor alle leerlingen.

51% van de leerlingen tussen 14 en 18 jaar ervaart meer stress en kan niet goed volgen bij het afstandsonderwijs.13% zegt dat hun internet of computer niet goed is. Deze alarmerende cijfers komen uit een bevraging van een 1000-tal jongeren via de Waddist-app op donderdag 22 april 2021. Onze boodschap blijft onveranderd: heropen de scholen voltijds voor alle leerlingen.

23.04.2021

Op 21 april 2021 staat het ontwerp van decreet houdende de machtiging van de Vlaamse deelnemers aan en de regeling van de modaliteiten van deelname aan de lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme, op de agenda van de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering van het Vlaams Parlement. Het Kinderrechtencommissariaat maakt zich ernstig zorgen om voorliggend LIVC R decreet. Het zet veel kinderrechten onder spanning. We vragen om alsnog een hoorzitting te organiseren om de Vlaamse diensten, voorzieningen en gesubsidieerde organisaties...

20.04.2021
Jongere op step met mondmasker

In een open brief vragen kinderpsychologen, psychiaters, Unicef en de Vlaamse en Franstalige kinderrechtencommissaris om van het welzijn van jongeren een prioriteit te maken op school zodat hun sociale en emotionele ontwikkeling weer op gang kan komen.

16.04.2021
Wat vinden 14- tot 18-jarigen van de verlenging van het afstandsonderwijs na de paasvakantie? Meer dan 35% reageert teleurgesteld en 35% geeft aan uitgeput te zijn. School is veel meer dan een plek om te leren, op school zijn is broodnodig.

280.000 14- tot 18-jarigen zitten vanaf volgende week weer minstens de helft van de tijd thuis afstandsonderwijs te volgen. Hun noodkreet klinkt steeds luider. Wanneer gaan we echt luisteren naar de scholieren? Naast de medische argumenten moet er ook ruimte zijn voor het mentale welzijn van jongeren en hun belangen. Zodra het kan, moeten de scholen voor alle leerlingen weer voltijds de deuren openen met aandacht voor het welbevinden van jongeren. Corona is balanceren en evenwichten zoeken: laat de balans overhellen in het belang van jongeren en hun welzijn.

14.04.2021

Pagina's