Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Jeugddelinquentierecht, basisprincipes, vernieuwingen en gevolgen: 17 en 27 mei 2019

Het Vlaamse Jeugddelinquentiedecreet treedt in werking op 1 september 2019 en vervangt grotendeels de Jeugdbeschermingswet van 1965 en 2006. Dat heeft een grote impact op praktijk, beleid en onderzoek. Wat zijn de basisprincipes, algemene structuur, vernieuwingen en praktische gevolgen van het Vlaamse jeugddelinquentierecht? Maak op 17 en 27 mei 2019 kennis met de nieuwe wetgeving.

20.03.2019

Op 19 maart 2019 kon je op de studiedag 'Mama, ik wil niet meer bruin zijn!' kennis maken met het boek ‘Racisme: over wonden en veerkracht’ van Naima Charkaoui, uitgegeven bij EPO. Wat kunnen sectoren zoals gezinsondersteuning, onderwijs en vrije tijd doen? Het boek analyseert hoe racisme de gezondheid en de ontwikkeling schaadt. Het geeft wegwijzers om de veerkracht en weerbaarheid van slachtoffers te versterken.

20.03.2019
Foto zwart wit met onherkenbare jongen en meisje

Woensdag 13 maart 2019 stelde de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen zijn eerste jaarverslag voor in het Vlaams Parlement. Leven in geslotenheid vraagt het nodige toezicht: Hoe waken maandcommissarissen over de rechten van jongeren in gesloten en besloten jeugdinstellingen? Waar loopt het goed en waar knelt het? Wat zijn de aanbevelingen?

13.03.2019
Mama leunt achterover met zoon links en rechts van haar

Hoe rekbaar zijn de mensen die instaan voor de zorg van kinderen? Die vraag wierpen we op bij de voorstelling van ons laatste jaarverslag. Er zitten steeds meer kwetsbare kinderen op internaat. Opvoeders zetten zich in om kinderen en jongeren een warme thuis te geven. Heel wat kinderen vinden op het internaat opnieuw vaste grond dankzij de structuur en door samen te leven met opvoeders en andere internen. Een gepast kader blijft achter.

01.03.2019
Eedaflegging Naima Charkaoui kinderrechtencommissaris ad interim 11 februari 2019

'Het wordt een hele uitdaging maar met het sterk team van het Kinderrechtencommissariaat heb ik er alle vertrouwen in', zegt Naima Charkaoui. Het Vlaams Parlement besliste op de plenaire vergadering dat Naima vanaf 1 maart 2019 kinderrechtencommissaris ad interim is. Op 11 februari 2019 legde ze de eed af bij de voorzitter van het Vlaams Parlement. Naima werkt al enkele jaren als beleidsadviseur bij het Kinderrechtencommissariaat. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen wordt vanaf maart algemeen directeur van het nieuwe Vlaamse Agentschap Opgroeien.

11.02.2019
Afscheid kinderrechtencommissaris 21 februari 2019 Vlaams Parlement

Op 21 februari 2019 namen we in het Vlaams Parlement afscheid afscheid van kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. Bruno Vanobbergen was tien jaar lang een gedreven kinderrechtencommissaris. Er vielen veel mooie en lovende woorden. Hij kreeg een cape als kinderrechtensuperheld van Storm, mouwen van Eveline van de Vlaamse Jeugdraad en een 'wave' vanuit de zaal. En hij zong zelf een lied. Veel kippenvelmomenten. 

21.02.2019
UN Web TV

Op 7 februari 2019 publiceerde het VN-Kinderrechtencomité 55 aanbevelingen gericht aan België. Die aanbevelingen komen er na de bespreking van de situatie van de rechten van het kind in België door het Kinderrechtencomité op 24 en 25 januari tijdens zijn 80ste zitting in Genève. Het VN-Kinderrechtencomité vraagt om een einde te stellen aan de opsluiting van migrantenkinderen. Het vraagt ook de inclusie van kinderen met een handicap in het regulier onderwijs en een effectief kosteloos onderwijs. Het Comité maakt zich zorgen over de vele kinderen die in armoede leven.

07.02.2019
meisje op schoot mama met kat

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) van meisjes is vooral in sommige Afrikaanse landen een traditionele praktijk. Door migratie en vluchtelingenstromen komt het ook in ons land voor. Het is bijzonder schadelijk voor de meisjes, fysiek en voor hun welbevinden. Daarom is de praktijk in België bij wet verboden. Die wet doen naleven is moeilijker. Ouders laten de besnijdenis bijvoorbeeld uitvoeren als ze op vakantie zijn in hun thuisland. Ook dat is bij ons verboden, maar moeilijk te controleren.

06.02.2019
Foto kind aan tafel terwijl ouders ruzie maken

In januari 2018 werd het voorstel van decreet over de justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand ingediend in het Vlaams Parlement. Het Kinderrechtencommissariaat betreurt dat er geen enkele focus ligt op de minderjarige. De minderjarige is onzichtbaar als het gaat over de juridische eerstelijnsbijstand en geen betrokken partij als gaat over burgerrechtelijke opdrachten. Toch is de invloed op het leven van de minderjarige niet gering.

24.01.2019
Persoon achteraanzicht met valies in de hand

Op 18 janauri bezocht het Kinderrechtencommissariaat de familie Khmoyan in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Op basis van dit gesprek en na eerdere analyse van het dossier van het gezin zijn we overtuigd dat de detentie van het gezin een maatregel buiten proportie is. Het beleid richtte de gesloten gezinsunits op als laatste te nemen maatregel voor gezinnen die pertinent weigeren om het land te verlaten. Zolang kinderrechten te weinig een plek krijgen in het asiel- en migratiebeleid van België, blijven we aan de alarmbel trekken.

03.02.2019

Pagina's