Main content

Beleidsplan Kinderrechtencommissariaat

In het beleidsplan 2014-2019 legt het Kinderrechtencommissariaat de grote lijnen voor de volgende jaren vast.

Strategische doelstellingen 2014-2019 

 • Strategische doelstelling 1
  • Het Kinderrechtencommissariaat adviseert het Vlaams Parlement helder en concreet bij ontwerpen en voorstellen van decreet.
 • Strategische doelstelling 2
  • Het Kinderrechtencommissariaat informeert, signaleert en adviseert over problemen rond de toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.
 • Strategische doelstelling 3
  • Het Kinderrechtencommissariaat zorgt voor een onafhankelijke en kwaliteitsvolle behandeling van individuele klachten over schendingen van kinderrechten.
 • Strategische doelstelling 4
  • Het Kinderrechtencommissariaat ondersteunt het Vlaams Parlement in zijn (educatieve) werking ten aanzien van kinderen en jongeren.
 • Strategische doelstelling 5
  • Het Kinderrechtencommissariaat zet maximaal in op het bereiken van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.
 • Strategische doelstelling 6
  • Het Kinderrechtencommissariaat zet verontwaardiging over schendingen van kinderrechten om in een appel aan belanghebbenden en beleidsverantwoordelijken.
 • Strategische doelstelling 7
  • Het Kinderrechtencommissariaat is partner op afstand van alle (middenveld)organisaties die actief zijn rond kinderrechten, kinderen en jongeren.
 • Strategische doelstelling 8
  • Het Kinderrechtencommissariaat werkt actief samen met andere ombudsdiensten en klachtenbehandelaars.
 • Strategische doelstelling 9
  • De kinderrechtencommissaris bestuurt en beheert het Kinderrechtencommissariaat goed en zorgvuldig.