Main content

Artikels en lezingen

Het Kinderrechtencommissariaat gaat in debat, geeft lezingen en werkt mee aan studiedagen, congressen en evenementen of schrijft artikels in tijdschriften.
Zo proberen we een brede waaier van sectoren te bereiken: jeugddiensten, jeugdwerk, scholen, lerarenopleiding, sociaal-cultureel werk voor volwassenen, maar ook ouders en beleidsmakers. Allemaal dragen ze verantwoordelijkheid in het leven van kinderen.

Foto jongere op de grond met handboeien aan

Jongeren en politie

Op 26 maart organiseerde het CPS (Centre for Policing & Security) een studiedag over de complexe relatie tussen jongeren en politie. Inge Schoevaerts, klachtenbehandelaar van het Kinderrechtencommissariaat, gaf een lezing waarbij ze het klachtenbeeld schetste en aanbevelingen gaf om extra aandacht voor jongeren te vertalen in het politiebeleid.

26.03.2015
Halve zon in vierkant in oranje

Jongeren, slachtofferschap, recht en hulpverlening

In het kader van de Europese Dag van het slachtoffer, organiseerde Slachtofferhulp Nederland het symposium ‘Grenzen in het geding. Jongeren, slachtofferschap, recht en hulpverlening’. De kinderrechtencommissaris gaf er een lezing vanuit de ervaringen van de Klachtenlijn, onderzoek over het meldpunt 1712 voor kinderen en jongeren en bestaande initiatieven in Vlaanderen zoals Rondpunt vzw.

23.02.2015
Meisje ligt op buik op de grond met knikkers rondom haar.

Opening tentoonstelling Pleisterplekken, Guislain museum Gent

Op 21 november 2014 opende de tentoonstelling 'Pleisterplekken'. Ze toont de geschiedenis van de jeugdzorg, van het optimisme over de instelling als pedagogische oplossing tot de recente gevoeligheid voor kwetsende praktijken. 'De integriteit van het kind verwijst naar een zekere onaantastbaarheid van het lichaam van elk kind. Het kind in zijn rechten respecteren, is het kind zijn integriteit respecteren.

22.11.2014
Beeld twee meisjes die praten over een tijdschrift. Om een artikel van het Kinderrechtencommissariaat aan te kondigen.

Kinderrechtenindicatoren om zorgnoden van kinderen te monitoren

Op 20 oktober 2014 organiseerde de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind een seminarie over kinderrechtenindicatoren. De Commissie nodigde het Kinderrechtencommissariaat uit voor een reflectie over kinderrechtenindicatoren en kinderen met nood aan zorg. De belangstelling voor decentralisatie en vermaatschappelijking van de zorg neemt toe. Daarom stellen we ons de vraag: welke rechtsgaranties en bijhorende kinderrechtenindicatoren zijn er nodig om te anticiperen op de gevolgen van beide tendensen?

20.10.2014
Bednet. Mee met de les, en al de rest.

Bednet staat met beide voeten in kinderrechtenverhaal

Op 15 september vierde Bednet zijn tiende verjaardag. De kinderrechtencommissaris ontmoette al vaker kinderen en jongeren die langdurig ziek zijn en voor wie Bednet een belangrijke bondgenoot is. Tijdens de academische zitting praat hij vanuit deze ontmoetingen en ervaringen. Hij moedigt de overheid aan om concrete maatregelen te nemen om het recht op kwaliteitsonderwijs voor alle zieke kinderen te garanderen.

15.09.2014

Pagina's