Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
/5
22.01.2020

De voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers vroeg het Kinderrechtencommissariaat advies over het wetsvoorstel tot aanscherping ‘van de voorwaarde van de band met een minderjarig kind voor gezinshereniging’. We screenden het wetsvoorstel vanuit kinderrechtenperspectief en formuleren bevindingen en aanbevelingen in ons advies.

Advies
/4
22.01.2020

Het Kinderrechtencommissariaat geeft enkele suggesties en aandachtspunten vanuit haar Klachtenlijn en kinderrechten bij de Beleidsnota Onderwijs van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts.

Advies
/3
22.01.2020

Woensdag 22 januari 2020 stelt het Kinderrechtencommissariaat zijn ‘Jaarverslag 2018-2019’ voor in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. We geven een inkijk in waar het knelt voor kinderen en jongeren in domeinen die relevant zijn voor de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. We geven tegelijk ook suggesties en aandachtspunten bij de beleidsnota Jeugd van de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media en coördinerend minister kinderrechten, Benjamin Dalle.

Advies
/2
26.11.2019

Kinderen van gescheiden ouders of kinderen die uit huis geplaatst zijn, hebben niet automatisch recht op contact met hun broers of zussen. Omdat minderjarigen procesonbekwaam zijn, hebben ze weinig slagkracht om via de rechter zelf contact met hun broers of zussen te vorderen.

Advies
/1
20.11.2019

Hoe komt het Kinderrechtencommissariaat op voor rechten van kinderen? Hoe detecteert, signaleert en adviseert het? Waar knelt het voor kinderen en hun rechten? Het jaarverslag geeft een overzicht van afgelopen jaar. Dat bezorgen we aan het Vlaams Parlement, onze oprichter. De knelpunten werden besproken in verschillende commissies.

Pagina's