Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
2020-2021/7
03.02.2021

Op 23 februari 2021 houdt de Kamer hoorzittingen over het Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de persoonlijke banden tussen broers en zussen. Ook de kinderrechtencommissaris wordt gehoord. Bij het eerst ingediende wetsvoorstel gaf het Kinderrechtencommissariaat advies op 15 juni 2020.

Advies
2020-2021/6
02.02.2021

Op 22 december 2020 bezorgde Vlaams minister voor Onderwijs Weyts het Vlaams Parlement de visienota ‘Digisprong’. Die nota schetst duidelijk de noodzaak aan een digitale sprong voorwaarts in het Vlaamse onderwijs. Dat is ook vanuit het recht op onderwijs belangrijk. In dat verband appreciëren we de aandacht die de nota besteedt aan gelijke kansen en e-inclusie, en aan verschillen tussen leernoden bij leerlingen. Het Kinderrechtencommissariaat geeft advies.

Standpunt
2020-2021
09.12.2020

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt scholen omzichtig te werk te gaan als ze leerlingen beoordelen na de kerstexamens. Verwijs niet te snel door naar een andere richting. Want door de coronacrisis liepen heel wat leerlingen sinds het voorjaar van 2020 leerachterstand op. Benut de mogelijkheid van het corona-onderwijsdecreet van 10 november 2020 om in de evaluatieregeling (opnieuw) af te wijken van het schoolreglement.

Standpunt
2020-2021
02.12.2020

We krijgen signalen dat Vlaamse steden en gemeenten vrijetijdsactiviteiten ook voor kinderen jonger dan 12 jaar stopzetten of sluiten. Het gaat over binnen- en buitenactiviteiten. Dat is strenger dan de federale en de Vlaamse coronamaatregelen. Ouders en kinderen klagen dat verschil aan en begrijpen het niet. We vragen lokale besturen waakzaam te zijn en niet te snel vanuit een beschermingsreflex vrijetijdsactiviteiten voor min 12-jarigen volledig te verbieden.

Advies
2020-2021/3
24.11.2020

Sinds het najaar van 2019 kregen we van verschillende diensten signalen over een dertigtal Marokkaanse kinderen en jongeren die rondzwerven in de buurt van Brussel-Zuid en daar ook geregeld delicten plegen. Er zijn indicaties dat ze het slachtoffer zijn van mensenhandel. De straatkinderen zijn gekend bij de hulpverlening en bij de politie. Ze hebben weinig structuur en zijn kwetsbaar voor misbruik.

Pagina's