Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Standpunt
2021-2022
21.12.2021

Welk corona-vaccinatiebeleid voor kinderen de overheid moet aannemen, is een kwestie die veel ouders beroert. Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Het aanbieden van vaccinatie voor kinderen, op vrijwillige basis, is niet in strijd met het recht van het kind op gezondheid. Anderzijds moeten ouders een weloverwogen beslissing kunnen nemen. De overheid moet toegankelijke, heldere informatie voorzien. Ook voor kinderen.
Wij wijzen er ook op dat kinderen niet mogen uitgesloten worden op basis van hun vaccinatiestatus.

Standpunt
2021-2022
08.12.2021

Het Kinderrechtencommissariaat krijgt elke dag zorgwekkende meldingen over de opvangcrisis.  Een aantal van onze bezorgdheden signaleerden we reeds vorige week. Omdat de meldingen blijven komen over de manier van selecteren van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en het tekort aan (gepaste) opvangplaatsen voor deze groep, besluiten we opnieuw aan de alarmbel te trekken. Het is vandaag zover dat, ondanks de inspanningen van Fedasil, kwetsbare minderjarigen geen opvang krijgen door de overheid, terwijl zij daar recht op hebben.

Standpunt
2021-2022
08.12.2021

Het Kinderrechtencommissariaat krijgt momenteel zeer veel meldingen naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen beslist door het Overlegcomité van 3 december 2021.

De klachten gaan in hoofdzaak over de leeftijdsverlaging van de mondmaskerplicht naar 6 jaar en de maatregelen binnen het vrijetijdsaanbod. Om een antwoord te kunnen bieden op de toestroom van deze meldingen, maakten we een standpunt over de meest gemelde vragen en klachten.

Standpunt
2021-2022
29.11.2021

Het tekort aan opvangplaatsen betekent voor heel wat mensen dat zij buiten op straat moeten slapen, hoewel zij recht hebben op opvang. Het gaat niet alleen meer om alleenstaande mannen, maar ook niet-begeleide minderjarigen en gezinnen met kinderen. Het recht op opvang is geen recht dat hoort afgedwongen te worden en al zeker niet door niet-begeleide minderjarigen en gezinnen met kinderen. De Opvangwet bepaalt dat elke asielzoeker in België vanaf de indiening van de asielaanvraag recht heeft op opvang.

Advies
2021-2022/05
17.11.2021
‘Het wachten moe’. Dat is de titel van het nieuwe jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. Een verslag over de invloed van wachten op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wachten op gepaste hulp, op gepast onderwijs, op een beslissing in hun procedure. Met noodkreten van kinderen en jongeren die door al dat wachten niet tot hun rechten komen.

Het leven van kinderen en jongeren staat niet stil. Duizenden jongeren wachten op hulp. Door corona moesten ze vaak nog langer wachten.

Pagina's