Main content

Memorandum: voorstellen voor een meer kindvriendelijke toekomst

23.01.2019
Memorandum
2018-2019

Memorandum: voorstellen voor een meer kindvriendelijke toekomst

In 2019 trekken veel Vlamingen naar de stembus voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. 1,3 miljoen Vlaamse burgers blijven elke keer thuis als er verkiezingen zijn: kinderen en jongeren hebben geen stemrecht.

Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben, stellen wij op het Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. In ons memorandum laten we vooral de vele signalen spreken die onze klachtenlijn opvangt. We stellen maatregelen voor om kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen.

Verkiezingen 2019: voorstellen voor een meer kindvriendelijke toekomst

 1.  Ga voor sterke kinderrechteninstrumenten op alle beleidsniveaus


Vlaamse bevoegdheden

 1. Maak de Commissie Leerlingenrechten bevoegd voor definitieve uitsluitingen
 2. Richt een Kenniscentrum Pesten op
 3. Breid de maximumfactuur uit naar het secundair onderwijs              
 4. Zorg voor complementaire en meer rechtszekere wegen naar inclusief onderwijs  
 5. Zorg dat elke jongere snel kan rekenen op de jeugdhulp die hij nodig heeft
 6. Zorg voor genoeg crisisjeugdhulp met directe toegang voor kinderen
 7. Maak werk van continuïteit in de hulpverlening, ook voor de +18-jarigen
 8. Zorg voor opvang en begeleiding van minderjarige slachtoffers van tienerpooiers
 9. Garandeer dat elk kind dat recht heeft op een PAB, dat PAB ook krijgt
 10. Maak kinderopvang betaalbaar, bereikbaar én bruikbaar
 11. Zorg dat het groeipakket voor gezinnen met een laag inkomen de minimale kost van elk kind dekt
 12. Ga voor actieplan dak- en thuisloosheid 2.0 op kindformaat
 13. Geef jongeren vanaf 16 jaar gemeentelijk stemrecht
 14. Beschouw culturele en levensbeschouwelijke verschillen tussen kinderen als gewoon
 15. Hanteer de kindnorm in het mobiliteitsbeleid


Federale bevoegdheden

 1. Geef kinderen vanaf 12 jaar de kans om partij te worden in procedures
 2. Garandeer kinderen toegang tot informatie over hun afstamming
 3. Maak Comité P kindvriendelijk
 4. Werk een gedifferentieerd beleid uit voor gezinnen met kinderen in een precaire verblijfssituatie
 5. Maak gezondheidszorg kosteloos voor kinderen
 6. Laat jongeren met psychische problemen nooit gedwongen opnemen in de volwassenpsychiatrie


Europese bevoegdheden

 1. Laat wetgeving beleid en praktijk stroken met de veranderde realiteit van interlandelijke adoptie
 2. Maak strikte regels over hormoonverstorende stoffen
 3. Werk minimumnormen uit voor opvang en ondersteuning van kinderen op de vlucht en leef ze na

Bezorgd