Main content

Heen en retour. Rechtspositie van kinderen op de vlucht.

11.12.2013
Dossier
2013-2014

Heen en retour. Rechtspositie van kinderen op de vlucht.

Hoe zit het met de materiële opvang van kinderen op de vlucht? Met hun recht op onderwijs? Welke vragen leven er bij de kinderen zelf en bij mensen uit hun directe omgeving?

De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat krijgt de laatste jaren heel wat vragen en klachten over en van kinderen op de vlucht. Achter die signalen zitten vaak structurele knelpunten. Daarom legt dit dossier de situatie bloot van kinderen op de vlucht met en zonder hun ouders. Welke minimumnormen leggen mensen- en kinderrechten op? Hoe gaat de procedure voor kinderen op zoek naar papieren? Hoe loopt dat allemaal in de praktijk?

Dit dossier bouwt verder op het dossier ‘Heen en retour’ van zes jaar geleden. Opzet blijft: de situatie van kinderen op de vlucht belichten vanuit een kinderrechtenperspectief. Als Vlaams pleitbezorger van kinderrechten vestigen we de aandacht op maatschappelijke en juridische knelpunten en doen we aanbevelingen. Zo willen we bijdragen aan het politieke en maatschappelijk debat over kinderen op de vlucht. Want er is nog een lange weg te gaan naar een beleid dat kinderen op de vlucht volop tot hun recht laat komen.

Bezorgd

Dit dossier werd voorgesteld tijdens eens studiedag op 11 december 2013 in het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Jean Pierre
Verhaeghe
02-552.41.89.