Main content

In de kijker

Jongeman met boekentas die de trap op gaat.

Op 22 april 2015 stelt het Kinderrechtencommissariaat zijn dossier 'Straffe school. De grenzen van sanctioneren verkend' voor.
Hoe omgaan met situaties die uit de hand lopen? De vraag leeft bij leerkrachten en directies van basis– en secundaire scholen maar ook bij leerlingen en ouders. Het liefst van al willen ze allemaal die situaties voorkomen.

26.02.2015
Groepje mensen met elk een blad papier voor hun hoofd waarop een vraagteken staat.

In het najaar van 2014 besliste het Vlaams Parlement hoorzittingen te organiseren over gewelddadig radicalisme. De kinderrechtencommissaris sprak op 25 februari 2015 in de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt om voluit te kiezen voor mensen- en kinderrechten in de aanpak en preventie van gewelddadig islamitisch radicalisme bij jongeren.

29.01.2015
Beeld van gameten

De commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing besliste een reeks hoorzittingen te organiseren over het wetsvoorstel dat de anonimiteit bij donatie van gameten wil aanpassen in de wet tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 over de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de gameten.

23.02.2015

Adviezen en standpunten

Bruno blogt

Reacties Reacties 22.10.2014
crisis | armoede | tentoonstelling | europees
Ijskast met twee paprika's erin

‘Aandacht voor de impact van de financiële crisis op het dagelijkse leven van kinderen en jongeren in Europa’. Deze hele volzin is dit jaar het thema van de bijeenkomst van de Europese kinderombudsmannen en –vrouwen. Met 42 landen zijn we intussen. En zeggen dat alles ooit begon in 1996 met een ‘clubje van zes’. Het behartigen van de belangen van kinderen kent in Europa verschillende gezichten.

Reacties Reacties 09.04.2014
voornaam | achternaam | schaamnaam
Jong meisje met vraagtekens rondom

Na de hele ‘achternamendiscussie’ denkt u vast: moeten ze nu ook hun ei kwijt over de voornamen? Niet per se. Maar het was een melder die ons hierover aansprak via onze Klachtenlijn. Wat wij ervan vonden dat kinderen door het leven moeten als  ‘loezer’, ‘alles’ of ‘den Boer’? De melder had de lijst van meest bizarre voornamen in 2013 gelezen in de krant.