Main content

In de kijker

Drie kinderen zitten aan tafel. Meisje tekent document.

Somalië is de 195ste staat die het kinderrechtenverdrag ratificeert. Somalië staat nog voor heel wat uitdagingen zoals ziekte, ondervoeding en kindersterfte om de rechten van kinderen te respecteren. Zuid-Soedan en de Verenigde Staten zijn wereldwijd de enige staten die het kinderrechtenverdrag nog niet ratificeerden.

22.01.2015
Twee jongens staan rond kleinere jongen met vuist in de lucht.

Van 6 tot 13 februari 2015 kiest heel Vlaanderen opnieuw Kleur tegen Pesten. Maak pesten zichtbaar: praat erover. Tips voor wie gepest wordt, maar ook voor wie mee pest of wie jongeren begeleidt, vind je op praatoverpesten.be. Bekijk ook de campagnespot van Tumult.

23.01.2015
Kind met moeder in bus.

Het project 'Vrijwillige Terugkeer' van de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid van stad Gent bracht twee brochures uit met tips om rekening te houden met de kinderen binnen gezinnen die vrijwillig naar hun land van herkomst terugkeren. Een brochure richt zich tot terugkeerconsulenten en begeleiders. De andere brochure is bestemd voor ouders.

22.01.2015

Adviezen en standpunten

Bruno blogt

Reacties Reacties 22.10.2014
crisis | armoede | tentoonstelling | europees
Ijskast met twee paprika's erin

‘Aandacht voor de impact van de financiële crisis op het dagelijkse leven van kinderen en jongeren in Europa’. Deze hele volzin is dit jaar het thema van de bijeenkomst van de Europese kinderombudsmannen en –vrouwen. Met 42 landen zijn we intussen. En zeggen dat alles ooit begon in 1996 met een ‘clubje van zes’. Het behartigen van de belangen van kinderen kent in Europa verschillende gezichten.

Reacties Reacties 09.04.2014
voornaam | achternaam | schaamnaam
Jong meisje met vraagtekens rondom

Na de hele ‘achternamendiscussie’ denkt u vast: moeten ze nu ook hun ei kwijt over de voornamen? Niet per se. Maar het was een melder die ons hierover aansprak via onze Klachtenlijn. Wat wij ervan vonden dat kinderen door het leven moeten als  ‘loezer’, ‘alles’ of ‘den Boer’? De melder had de lijst van meest bizarre voornamen in 2013 gelezen in de krant.