Main content

In de kijker

Foto van kapperspoppen

Naar aanleiding van de aankondiging van een ‘Mini Miss Belgium’ verkiezing voor kinderen van 6 tot 10 jaar, werd het Kinderrechtencommissariaat uit verschillende hoeken om zijn standpunt gevraagd.

19.05.2016
Jongeren nemen een selfie

Op 27 mei 2016 organiseert het Kinderrechtencommissariaat een internationaal symposium over minderjarigen en burgerschap.

John Wall, hoogleraar Philosophy and Religion, Childhood Studies, Rutgers University Camden (VS), verzorgt een lezing met als titel ‘Empowering Children, Empowering Citizens: Human Rights in an Interdependent World’.

Burgerschap nam doorheen de tijd verschillende gedaanten aan. Bij het begin van de 21ste eeuw is het belangrijk om burgerschap te herdenken. Burgers zijn vandaag niet langer autonome individuen in kleine gemeenschappen. Ze zijn veeleer van elkaar...

18.03.2016

Op 26 en 27 mei 2016 organiseert Zorgnet-Icuro een congres voor iedereen die zich met Open Mind wil inzetten voor de geestelijke gezondheid van de toekomst. Wat is er in 2026 nodig om ons psychisch weerbaar te maken? Internationale en nationale topsprekers geven een referentiekader om de paradigmashift vorm te geven. Hoe kunnen we beter zorg dragen voor ons mentaal welbevinden? Hoe brengen we persoonsgerichte zorginnovatie in praktijk? Hoe creëren we een positieve dynamiek voor een nieuwe geestelijke gezondheidszorg?

Geestelijke gezondheid is als drinkbaar water, de motor van elk mensenleven...

30.03.2016

Adviezen en standpunten