Main content

In de kijker

Meisje op de hoek van de straat

Het Europees Netwerk van Kinderombudsdiensten (ENOC) drukt met een gezamenlijke ‘Position Statement’ zijn grote bezorgdheid uit over de gevolgen van besparingen en de impact van de financiële crisis op het leven van kinderen en jongeren. Op 28 oktober presenteerde kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen de grote lijnen tijdens de persconferentie over het nieuwe rapport van Unicef  ‘Kinderen van de recessie’.

28.10.2014
Foto kind in buis van speeltuig.

Op woensdag 19 november 2014 om 12 uur stellen we ons jaarverslag 2013-2014 voor in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement. U bent van harte welkom.
Het Kinderrechtencommissariaat stelt vast dat ‘kinderen en jongeren tijd vragen’. Tijd voor zichzelf maar ook tijd van volwassenen. De kinderrechtencommissaris illustreert met concrete cases het belang van tijd in verschillende levensdomeinen van kinderen. En geeft aan waar het beleid oog voor moet hebben.

22.09.2014
De Kinderrechtenrap. Muziek: Kapitein Winokio - Tekst: Joke van Leeuwen - voor de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat

Vier de 25ste verjaardag van het kinderrechtenverdrag op school, thuis of in je buurt.  Zing de kinderrechtenrap van Kapitein Winokio. Of haal de gratis brochure over rechten van jongeren in huis of in je klas: ’t Zitemzo… jouw rechten jouw leven. Met interviews, getuigenissen en tips over onder andere het recht op privacy, het recht op gezondheid en het recht op een eigen mening. Of de brochure ‘De bende van :P’ waarin drie helden vechten voor hun rechten, bestemd voor de derde graad basisonderwijs.

16.10.2014

Adviezen en standpunten

Bruno blogt

Reacties Reacties 22.10.2014
crisis | armoede | tentoonstelling | europees
Ijskast met twee paprika's erin

‘Aandacht voor de impact van de financiële crisis op het dagelijkse leven van kinderen en jongeren in Europa’. Deze hele volzin is dit jaar het thema van de bijeenkomst van de Europese kinderombudsmannen en –vrouwen. Met 42 landen zijn we intussen. En zeggen dat alles ooit begon in 1996 met een ‘clubje van zes’. Het behartigen van de belangen van kinderen kent in Europa verschillende gezichten.

Reacties Reacties 09.04.2014
voornaam | achternaam | schaamnaam
Jong meisje met vraagtekens rondom

Na de hele ‘achternamendiscussie’ denkt u vast: moeten ze nu ook hun ei kwijt over de voornamen? Niet per se. Maar het was een melder die ons hierover aansprak via onze Klachtenlijn. Wat wij ervan vonden dat kinderen door het leven moeten als  ‘loezer’, ‘alles’ of ‘den Boer’? De melder had de lijst van meest bizarre voornamen in 2013 gelezen in de krant.