Main content

In de kijker

Beeld jong meisje met stapel papieren in de armen. Om een persbericht van het Kinderrechtencommissariaat aan te kondigen.

De Vlaamse Regering diende haar beleidsnota's in bij het Vlaams Parlement. De ministers geven aan hoe ze het regeerakkoord in de loop van de volgende 5 jaar zullen realiseren. Het Kinderrechtencommissariaat geeft advies bij de beleidsnota's vanuit kinderrechten en het perspectief van minderjarigen.

27.11.2014
Meisje ligt op buik op de grond met knikkers rondom haar.

Pleisterplekken toont de geschiedenis van de jeugdzorg, van het optimisme over de instelling als pedagogische oplossing tot de recente gevoeligheid voor kwetsende praktijken. Jeugdinrichtingen voorzien in zorg en bescherming, maar kunnen ook wonden nalaten. Worden kinderen er grootgebracht of net kleingehouden? Pleisterplekken nestelt zich in een actueel en levendig debat en wil de vele vragen rond jeugdzorg visueel intensifiëren.

21.11.2014
Foto kind in buis van speeltuig.

Op woensdag 19 november 2014 stelde het Kinderrechtencommissariaat zijn jaarverslag 2013-2014 voor in het Vlaams Parlement. In het duizendtal klachten van kinderen, jongeren, professionals en ouders is tijd en vooral gebrek aan tijd een constante. De kinderrechtencommissaris illustreerde het belang van tijd in verschillende levensdomeinen van kinderen.

19.11.2014

Adviezen en standpunten

Bruno blogt

Reacties Reacties 22.10.2014
crisis | armoede | tentoonstelling | europees
Ijskast met twee paprika's erin

‘Aandacht voor de impact van de financiële crisis op het dagelijkse leven van kinderen en jongeren in Europa’. Deze hele volzin is dit jaar het thema van de bijeenkomst van de Europese kinderombudsmannen en –vrouwen. Met 42 landen zijn we intussen. En zeggen dat alles ooit begon in 1996 met een ‘clubje van zes’. Het behartigen van de belangen van kinderen kent in Europa verschillende gezichten.

Reacties Reacties 09.04.2014
voornaam | achternaam | schaamnaam
Jong meisje met vraagtekens rondom

Na de hele ‘achternamendiscussie’ denkt u vast: moeten ze nu ook hun ei kwijt over de voornamen? Niet per se. Maar het was een melder die ons hierover aansprak via onze Klachtenlijn. Wat wij ervan vonden dat kinderen door het leven moeten als  ‘loezer’, ‘alles’ of ‘den Boer’? De melder had de lijst van meest bizarre voornamen in 2013 gelezen in de krant.