Main content

In de kijker

Yout hand should nurture not punish. Raise yout hand against smacking!

De Raad van Europa stelt dat het verbod op het fysiek straffen van kinderen, inclusief lijfstraffen, in de Belgische wetgeving en rechtspraak niet duidelijk genoeg is. Meerdere internationale organisaties klaagden België daarvoor al aan. In 2010 adviseerde het VN-Comité voor de Rechten van het Kind de Belgische Staat nogmaals om wetgevende maatregelen te nemen. Daarnaast vroeg het VN-Comité ook om voorlichtingscampagnes op te zetten. Die campagnes moeten niet alleen de negatieve gevolgen van lijfstraffen in de kijker plaatsen.

29.05.2015
jonge superman zit op schouw en kijkt boven de stad uit

De Vlaamse regering wil vanaf 1 januari 2016 meer autonomie geven aan de lokale overheid. Het ontwerpdecreet dat veschillende decreten over subsidies aan lokale besturen wijzigt, maakt dit mogelijk. Het kinderrechtenverdrag zegt niets over decentraliseren van bevoegdheden. Elke verdragsstaat is vrij om zijn staatsstructuur te kiezen. De verdragsstaat is wel verplicht, ongeacht het bestuursniveau, om de rechten van kinderen ten volle te respecteren en toe te passen.

22.05.2015
Twee mannen hangen over een houten omheining met rug in beeld

Op 10 juni 2015 organiseert het Kinderrechtencommissariaat een symposium over de vermaatschappelijking van de jeugdhulp. Vermaatschappelijking maakt deel uit van een bredere visie op zorg. Het decreet Integrale Jeugdhulp verwijst er expliciet naar. Het geloof in de eigen kracht van jongeren, wordt gecombineerd met een maximale inzet van het eigen sociale netwerk.  

10.06.2015

Adviezen en standpunten

Bruno blogt

Reacties Reacties 07.04.2015
Ruiselede | gemeenschapsinstelling | jeugdzorg | jeugdrecht | opsluiting | detentie
Slaapkamer met bed en kast

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen schrijft over zijn verblijf in de Gemeenschapsinstelling De Zande campus Ruiselede

Reacties Reacties 22.10.2014
crisis | armoede | tentoonstelling | europees
Ijskast met twee paprika's erin

‘Aandacht voor de impact van de financiële crisis op het dagelijkse leven van kinderen en jongeren in Europa’. Deze hele volzin is dit jaar het thema van de bijeenkomst van de Europese kinderombudsmannen en –vrouwen. Met 42 landen zijn we intussen. En zeggen dat alles ooit begon in 1996 met een ‘clubje van zes’. Het behartigen van de belangen van kinderen kent in Europa verschillende gezichten.