Main content

In de kijker

schoolbus met stoplichten aan

Donderdag 28 april 2016 bespreekt de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement de Conceptnota over leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs. Al meerdere jaren klagen ouders en jongeren hierover bij het Kinderrechtencommissariaat. De rit duurt te lang. De begeleiding op de bus gaat niet altijd gepast met kinderen om. Er zijn onaangepaste regels op de bus. En er is een gebrekkige onderlinge communicatie. Het Kinderrechtencommissariaat is tevreden met de stappen die gezet worden en formuleert in zijn advies enkele aandachtspunten bij de verdere uitwerking van de conceptnota.

27.04.2016
Jongeren nemen een selfie

Op 27 mei 2016 organiseert het Kinderrechtencommissariaat een internationaal symposium over minderjarigen en burgerschap.

John Wall, hoogleraar Philosophy and Religion, Childhood Studies, Rutgers University Camden (VS), verzorgt een lezing met als titel ‘Empowering Children, Empowering Citizens: Human Rights in an Interdependent World’.

Burgerschap nam doorheen de tijd verschillende gedaanten aan. Bij het begin van de 21ste eeuw is het belangrijk om burgerschap te herdenken. Burgers zijn vandaag niet langer autonome individuen in kleine gemeenschappen. Ze zijn veeleer van elkaar...

18.03.2016
Jongen met koptelefoon voor computerscherm

Op 14 april 2016 keurde het Europees Parlement de nieuwe EU-verordening over privacy goed, de ‘General Data Protection Regulation’. Volgens de verordening moeten jongeren tot 16 jaar toestemming van hun ouders hebben om toegang te krijgen tot ‘diensten van de informatiemaatschappij’ zoals sociale media. De verantwoordelijkheid om dit na te gaan ligt bij de aanbieders van sociale media. Lidstaten kunnen deze leeftijdsgrens verlagen tot minimum 13 jaar. Het Kinderrechtencommissariaat pleit ervoor dat België die mogelijkheid gebruikt.

22.04.2016

Adviezen en standpunten