Main content

In de kijker

Beeld jong meisje die op haar hurk zit met hulpverlener ernaast. Om thema jeugdhulp aan te kondigen.

Op vrijdag 20 januari 2017 organiseren Jongerenwelzijn en de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent een reflectiedag over jeugdhulp. Twee thema’s staan centraal: het ongeargumenteerde ingrijpen en jeugdhulp als opbouw van jeugdhulp. 

10.01.2017
Spelen in zwarte sneeuw. Fragiel manifest tegen kinderarmoede.

Op 9 februari 2017 stelt het Kinderrechtencommissariaat zijn nieuw boek 'Spelen in zwarte sneeuw' voor in het Vlaams Parlement. In dit kwetsbare manifest vragen we aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Phara de Aguirre interviewt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en modereert het panelgesprek met deskundigen. Inschrijven.

08.12.2016
Rechter en jongere

DCI-België organiseert op 6 februari 2017 een studiedag over de procedurele rechten van minderjarigen in België. Wat veranderde er aan de procedurele rechten van minderjarigen in de Belgische jeugdbeschermingsprocedure? Komt het Belgische jeugdbeschermingssysteem tegemoet aan de ‘Richtsnoeren voor kindvriendelijke justitie’ van de Raad van Europa? Wat zijn goede praktijken? Welke uitdagingen en obstakels staan ons te wachten bij de geplande hervormingen in de jeugdhulp en jeugdbescherming door de gemeenschappen?

05.01.2017

Adviezen en standpunten