Main content

Wie is wie

Aan het hoofd van het Kinderrechtencommissariaat staat de kinderrechtencommissaris. Haar mandaat loopt zes jaar, en is één keer verlengbaar. De kinderrechtencommissaris wordt benoemd door het Vlaams Parlement. Een multidisciplinair team van veertien mensen – samen goed voor 11,3  fulltime banen – ondersteunt haar.

Waarvoor kan je bij wie terecht

Caroline
Vrijens

Kinderrechtencommissaris vanaf 1 augustus 2019

+32 2 5529800
Foto Leen Ackaert
Leen
Ackaert

Beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat

Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, jeugd- en kinderrechtenbeleid, vrije tijd

02-552.41.05
Foto Michaël Bouchez
Michaël
Bouchez

Adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.07.
Foto Hilde Cnudde
Hilde
Cnudde

Communicatieadviseur en Coördinerend adviseur Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.06.
Tine
De Winter

Administratief medewerker Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.34.
Sarah Meys
Sarah
Meys

Beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat

Kinderarmoede, sociaal beleid, media, mobiliteit, milieu, gezondheid, cultuur

02-552.41.16.
Foto Isabel Moerman
Isabel
Moerman

Directiesecretaresse kinderrechtencommissaris

02-552.41.37.
Yentl Roels
Yentl
Roels

Adviseur Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat

02 552 41 92
Foto Julie Ryngaert web
Julie
Ryngaert

Beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat

Asiel en migratie, diversiteit, interculturaliteit, religie, gelijke kansen, identiteit en afstamming, sport, kinderrechten internationaal

02-552.41.31.
Foto Inge Schoevaerts
Inge
Schoevaerts

Coördinerend adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.32.
Eline Strik
Eline
Strik

Secretaris Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen

02-552.41.18.
Foto Dominique van den Akker
Dominique
van den Akker

Adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.33.
Foto Els Vanhemelrijck
Els
Van Hemelrijck

Communicatieadviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat en Adviseur Personeel en Financiën

02-552.41.30.
Sofie Van Rumst
Sofie
Van Rumst

Beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat

Familierecht, jeugdhulp, jeugd(delinquentie)recht, politie, justitie

02-552.40.71.
Foto Jean Pierre Verhaeghe
Jean Pierre
Verhaeghe

Beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat

Onderwijs

02-552.41.89.
Foto Chris Vleugels
Chris
Vleugels

Adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.08.