Main content

Wie is wie

Aan het hoofd van het Kinderrechtencommissariaat staat de kinderrechtencommissaris. Zijn mandaat loopt zes jaar, en is één keer verlengbaar. De kinderrechtencommissaris wordt benoemd door het Vlaams Parlement. Een multidisciplinair team van veertien mensen – samen goed voor 11,3  fulltime banen – ondersteunt hem.

Waarvoor kan je bij wie terecht

Foto Naima Charkaoui
Naima
Charkaoui

Kinderrechtencommissaris ad interim

02-552.41.15
Foto Leen Ackaert
Leen
Ackaert

Beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat

Jeugdhulp, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, jeugd- en kinderrechtenbeleid

02-552.41.05
Foto Michaël Bouchez
Michaël
Bouchez

Adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.07.
Foto Hilde Cnudde
Hilde
Cnudde

Communicatieadviseur en Coördinerend adviseur Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.06.
Foto Freddy Koopman
Freddy
Koopman

Administratief medewerker Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.34.
Foto Isabel Moerman
Isabel
Moerman

Directiesecretaresse kinderrechtencommissaris

02-552.41.37.
Foto Julie Ryngaert web
Julie
Ryngaert

Beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat

Onderwijs, afstamming, adoptie, sport en vrije tijd, kinderrechten internationaal

02-552.41.31.
Katrien Temmerman
Katrien
Temmerman

Adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.92.
Foto Inge Schoevaerts
Inge
Schoevaerts

Coördinerend adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat en secretaris Commissie van Toezicht jeugdinstellingen

02-552.41.32.
Foto Dominique van den Akker
Dominique
van den Akker

Adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.33.
Foto Els Vanhemelrijck
Els
Van Hemelrijck

Communicatieadviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat en Adviseur Personeel en Financiën

02-552.41.30.
Sofie Van Rumst
Sofie
Van Rumst

Beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat

Familierecht, jeugdrecht, politie en justitie

02-552.40.71.
Foto Jean Pierre Verhaeghe
Jean Pierre
Verhaeghe

Beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat

Asiel en migratie, diversiteit, interculturaliteit, religie, gelijke kansen

02-552.41.89.
Foto Chris Vleugels
Chris
Vleugels

Adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.08.