Main content

Wie is wie

Aan het hoofd van het Kinderrechtencommissariaat staat de kinderrechtencommissaris. Zijn mandaat loopt zes jaar, en is één keer verlengbaar. Bruno Vanobbergen werd op 2 juni 2009 benoemd door het Vlaams Parlement. Een multidisciplinair team van veertien mensen – samen goed voor 11,3  fulltime banen – ondersteunt hem.

Waarvoor kan je bij wie terecht

Foto Naima Charkaoui
Naima
Charkaoui

Kinderrechtencommissaris ad interim

02-552.41.15
Foto Leen Ackaert
Leen
Ackaert

Beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat

Jeugdhulp, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, jeugd- en kinderrechtenbeleid

02-552.41.05
Foto Michaël Bouchez
Michaël
Bouchez

Adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.07.
Foto Hilde Cnudde
Hilde
Cnudde

Communicatieadviseur en Coördinerend adviseur Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.06.
Foto Freddy Koopman
Freddy
Koopman

Administratief medewerker Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.34.
Foto Isabel Moerman
Isabel
Moerman

Directiesecretaresse kinderrechtencommissaris

02-552.41.37.
Foto Julie Ryngaert web
Julie
Ryngaert

Beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat

Onderwijs, afstamming, adoptie, sport en vrije tijd, kinderrechten internationaal

02-552.41.31.
Katrien Temmerman
Katrien
Temmerman

Adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.92.
Foto Inge Schoevaerts
Inge
Schoevaerts

Coördinerend adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat en secretaris Commissie van Toezicht jeugdinstellingen

02-552.41.32.
Foto Dominique van den Akker
Dominique
van den Akker

Adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.33.
Foto Els Vanhemelrijck
Els
Van Hemelrijck

Communicatieadviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat en Adviseur Personeel en Financiën

02-552.41.30.
Sofie Van Rumst
Sofie
Van Rumst

Beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat

Familierecht, jeugdrecht, politie en justitie

02-552.40.71.
Foto Jean Pierre Verhaeghe
Jean Pierre
Verhaeghe

Beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat

Asiel en migratie, diversiteit, interculturaliteit, religie, gelijke kansen

02-552.41.89.
Foto Chris Vleugels
Chris
Vleugels

Adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

02-552.41.08.