Main content

Stageplaatsen

Soms zoekt het Kinderrechtencommissariaat stagiaires. Als dat het geval is, vind je onze oproep hier. Op dit ogenblik zoeken we geen stagiaires.