Main content

Stageplaatsen

Het Kinderrechtencommissariaat verwelkomt graag stagiairs die gebeten zijn door kinderrechten.

Op dit ogenblik zijn er geen stageplaatsen beschikbaar.