Main content

Samenwerken met onderwijsverstrekkers

Op vraag van een leerling of zijn ouders contacteert het Kinderrechtencommissariaat scholen. We bemiddelen en zoeken samen met alle schoolbetrokkenen hoe we het probleem kunnen oplossen. Om scholen goed te informeren over wie we zijn, wat we doen en waarvoor we bevoegd zijn, stelden we samen de vier grote onderwijsverstrekkers een tekst op. 

Lees de gezamenlijke teksten de school en het Kinderrechtencommissariaat partners op afstand in het belang van het kind: