Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
17.11.2015

Vrijdag 20 november is Internationale Kinderrechtendag. Voor het Kinderrechtencommissariaat de gelegenheid om aandacht te vragen voor de belangrijkste knelpunten voor de kinderrechten in Vlaanderen. Zo’n duizend kinderen, jongeren, professionals en ouders klopten het laatste jaar aan bij het Kinderrechtencommissariaat. 15 procent zijn kinderen en jongeren zelf. De grote meerderheid zijn ouders en bezorgde professionelen. 
De meldingen gaan vooral over problemen thuis (33%) en op school (32%). Daarna volgen de thema’s hulp aan minderjarigen (18%) en kinderen op de vlucht (6%). Het gaat...

Persbericht
P
10.11.2015

Een 14-jarig Syrisch meisje is neergeschoten met een kogel uit kunststof. Dat klinkt sowieso onaanvaardbaar. Na ons grondig geïnformeerd te hebben over de feiten, is het Kinderrechtencommissariaat verontrust over wat er gebeurde. Al lang vraagt het Kinderrechtencommissariaat om extra steun en begeleiding te voorzien voor kinderen op de vlucht. Een nieuw heikel punt is: wat is de inzet van politie in relatie tot jeugdzorg? Lees ons persbericht. (182.47 kB)

Opiniestuk
O
24.09.2015

Er viel de afgelopen periode af en toe een donderslag. De rechten van vluchtelingen werden in vraag gesteld. Hun kwetsbaarheid werd in twijfel getrokken en met de kwetsbaarheid van anderen afgewogen. Van een voorkeursbehandeling voor kwetsbare vluchtelingenkinderen kon geenszins sprake zijn. De donderslagen verrasten. Was er een reële grond voor het gerommel? Moeten we ons vandaag vooral niet afvragen hoe we deze kinderen en hun gezinnen maximaal kunnen ondersteunen? Het volledig opiniestuk van de kinderrechtencommissaris verscheen op knack online.

Opiniestuk
O
20.06.2015

Hongarije wil een hek van vier meter hoog bouwen op de grens met Servië om de vluchtelingenstroom een halt toe te roepen. Vluchtelingen zullen daar letterlijk op een muur van angst botsen. ‘Overspoeld’, ‘criminelen’ en ‘aanzuigeffect’ zijn bij ons zowat de meest gebruikte woorden als het over asielzoekers gaat. We hebben schrik. Zoveel schrik dat we de kwetsbaarheid van de vluchteling nauwelijks nog (willen) zien. Voor de betrokken kinderen en jongeren leidt dat keer op keer tot persoonlijke drama’s.

Persbericht
P
06.05.2015

Het dossier 'Straffe school. De grenzen van sanctioneren verkend’ vertrekt van de signalen en klachten over sancties op school, die het Kinderrechtencommissariaat kreeg van jongeren, ouders en scholen. De klachten tonen aan dat kansen soms onderbenut blijven en uitsluiting soms een te snelle weg is. De voorbije vier jaar bleef het aantal uitgesloten leerlingen verontrustend hoog. Definitieve uitsluiting doet zich voor op het eind van het maatregelencontinuüm, de exit. Scholen moeten verder en meer focussen op minder ingrijpende en meer begeleidende maatregelen om leerlingen aan boord te...

Pagina's