Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
25.01.2017

Bij het Kinderrechtencommissariaat wordt een Commissie van toezicht opgericht. Deze Commissie is een toezichtsorgaan op alle Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven die tijdelijk hun vrijheid ontnomen zijn. Dat werd goedgekeurd op de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement op woensdag 25 januari 2017. Dat is een mijlpaal en betekent een sterkere rechtsbescherming voor jongeren in gesloten opvang, een extra venster gaat open.

Opiniestuk
O
17.01.2017

Kinderen die hier vijf jaar verblijven, zouden niet gedwongen terug­gestuurd mogen worden. Gebeurt het toch, dan moet de overheid op elk moment het belang van het kind vooropstellen. België wijst gezinnen met kinderen uit met special flights, sterk bewaakte militaire vluchten, normaal gezien alleen bedoeld voor mensen met een strafblad. De analyse van de verslagen van de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie (AIG) en de meldingen bij onze Klachtenlijn tonen duidelijk dat tijdens de kritiekste fase – de gedwongen uitzetting – veel te weinig rekening wordt gehouden met het...

Opiniestuk
O
20.11.2016

Aan de vooravond van de 27ste verjaardag van het kinderrechtenverdrag, zijn kinderrechten duidelijk zichtbaar in onze samenleving. Ze vinden ingang in het beleid en hebben in ons gewone, dagelijkse leven een plek. Toch is er vandaag in Vlaanderen nog altijd een grote groep kinderen en jongeren die in de kou blijft staan. De bal ligt niet bij de burger, maar bij de overheid. We hebben geen nood aan een overheid die de bevolking meedeelt dat er minder overheid nodig is. Integendeel, in dat soort situaties is het enige gepaste antwoord een overheid die krachtdadig haar plicht ten aanzien van...

Persbericht
P
16.11.2016

In aanloop naar 20 november, Internationale Kinderrechtendag, vraagt het Kinderrechtencommissariaat aandacht voor de belangrijkste knelpunten voor de kinderrechten in Vlaanderen. Meer dan duizend mensen klopten het laatste jaar aan bij het Kinderrechtencommissariaat: 43% ouders, 27% bezorgde professionelen en 15% kinderen en jongeren zelf. Meldingen over problemen op school spannen de kroon (33%), vooral problemen met geweld en sancties op school. Dan volgen meldingen over problemen thuis (26%), vaak in scheidingssituaties. Op de derde plaats staan problemen in de hulp aan minderjarigen...

Persbericht
P
11.10.2016

Kinderrechtencommissaris stelt nieuw dossier voor: ‘(n)ergens kind aan huis. Dak- en thuisloosheid vanuit kindperspectief’
Het Kinderrechtencommissariaat praatte met 43 ouders, kinderen en jongeren die dak- en thuisloos waren of dreigden te worden. Ging na of het wettelijk kader rekening houdt met kinderen en jongeren. En analyseerde vanuit het kind de gegevens van ‘Nulmeting dak- en thuisloosheid 2014’ van Evy Meys en Koen Hermans.
Het is voor het eerst dat we het beleidsdomein wonen zo grondig analyseren vanuit kindperspectief.

Pagina's