Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
21.11.2018

In de week van Internationale Kinderrechtendag stelde de kinderrechtencommissaris zijn jaarverslag voor. Meer dan 1.200 mensen namen contact op met het Kinderrechtencommissariaat. Vooral opvoedingsverantwoordelijken of familieleden (56%) die een vastgelopen situatie van een minderjarige voorleggen. Ook bezorgde professionelen (25%) vooral uit onderwijs, welzijn en migratie weten het Kinderrechtencommissariaat te vinden. Tot slot kloppen kinderen en jongeren (9%) zelf aan bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. De jongsten zijn 7 jaar.
Meldingen over problemen op school...

Persbericht
P
17.11.2018

25 organisaties waren kandidaat voor de Kinderrechtenprijs 2018. Op 27 oktober stelden 50 jongerenambassadeurs hun organisaties aan elkaar voor in het Vlaams Parlement. Ze beoordeelden elkaars initiatief. Vijf organisaties gingen door naar de finale: de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), Habbekrats vzw, Missing You vzw, Donorkinderen België vzw en Saying Goodbye vzw. Op 17 november reikte de jongerenjury de prijs uit aan Habbekrats vzw.
Foto’s van jury, finalisten, winnaar en prijsuitreiking: https://drive.google.com/drive/folders/1uAfoDB2M-78tdRa-EdEoyJFUDV0lYhqG?usp=sharing (copyright A....

Persbericht
P
15.10.2018

Kopergietery, Gezinsbond, Kinderrechtencommissariaat, Agentschap Jongerenwelzijn, Mediawijs en Museum Dr. Guislain lanceren een nieuwe unieke samenwerking onder de noemer PRIKKELS. Via tentoonstellingen, theatervoorstellingen, vormingen en publicaties schenken de organisaties aandacht aan de toenemende prikkels bij jongeren in de samenleving. Het project start op 19 oktober 2018 en loopt tot 26 mei 2019.

Meer dan ooit is er in onze samenleving een veelheid aan prikkels en signalen. Er is alsmaar meer en het gaat alsmaar sneller: sociale media, hobby's, school… Prikkels kunnen een bron van...

Persbericht
P
06.09.2018

Vier onafhankelijke instellingen, de federale Ombudsman, Myria, de kinderrechtencommissaris en de “Délégué général aux droits de l’enfant”, vragen samen een dringende en grondige evaluatie van de maatregelen om gezinnen met kinderen uit te wijzen zonder hen op te sluiten. Zij doen dat naar aanleiding van hun bezoek aan de gezinsunits in het gesloten centrum 127bis.

Opiniestuk
O
01.09.2018

'Het eerste gezin dat in het centrum is opgesloten verblijft daar al drie dagen langer dan de maximumperiode van twee weken. De kinderen vertelden ons dat ze bang zijn over hun toekomst.' De Vlaamse en de Franstalige kinderrechtencommissarissen, Bruno Vanobbergen en Bernard De Vos, maken zich zorgen over het gezin in Steenokkerzeel.

Pagina's