Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
14.06.2019

Child Focus, de Franstalige kinderrechtencommissaris Bernard Devos en de Nederlandstalige kinderrechtencommissaris ad interim Naima Charkaoui roepen de media op om de privacy van de kinderen te respecteren, geen verdere details over hen vrij te geven en hen op die manier alle kansen te geven. Ze vragen aan sommige media om de gedetailleerde informatie over de kinderen direct van hun kanalen te verwijderen. En zo  gevolg te geven aan de deontologische code van de Raad voor de Journalistiek. Deze kinderen zijn slachtoffers van de situatie en hebben het recht om in alle rust hun kindertijd en...

Persbericht
P
13.03.2019

Twaalf maandcommissarissen bezochten elke maand zeven gesloten en vier besloten jeugdinstellingen in heel Vlaanderen. Ze praatten er met jongeren, opvoeders, directies en deden mee met de activiteiten. Zo waken de maandcommissarissen als vrijwillige burgers over de rechten van jongeren tussen 12 en 18 jaar die tijdelijk van hun vrijheid beroofd zijn door een maatregel van de jeugdrechter. De jongeren pleegden ofwel een als misdrijf omschreven feit (MOF) of zitten in een verontrustende opvoedingssituatie (VOS).

In Vlaanderen is er plaats voor 332 jongeren in de gesloten publieke...

Persbericht
P
07.02.2019

Op 7 februari 2019 publiceerde het VN-Kinderrechtencomité 55 aanbevelingen gericht aan België. Die aanbevelingen komen er na de bespreking van de situatie van de rechten van het kind in België door het Kinderrechtencomité op 24 en 25 januari tijdens zijn 80ste zitting in Genève. Het VN-Kinderrechtencomité vraagt om een einde te stellen aan de opsluiting van migrantenkinderen. Het vraagt ook de inclusie van kinderen met een handicap in het regulier onderwijs en een effectief kosteloos onderwijs. Het Comité maakt zich zorgen over de vele kinderen die in armoede...

Opiniestuk
O
30.11.2018

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen trekt aan de alarmbel: 'Het is noodzakelijk dat de federale regering onmiddellijk maatregelen neemt die zowel de registratie als de opvang van alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en gezinnen met kinderen verzekert.' Zijn opiniestuk verscheen op knack.be op 30 november 2018. 

Opinie

Vandaag bereiken ons heel verontrustende signalen over de situatie van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, minderjarigen die zonder ouders als vluchteling in België aankomen. De problemen situeren zich op twee niveaus: de opvang en de...

Opiniestuk
O
21.11.2018

Vandaag presenteert het Kinderrechtencommissariaat zijn nieuwe jaarverslag, ‘Hoe rekbaar is het kind?’ Voor kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen moeten we ook nadenken over de rekbaarheid van de kindertijd. Zijn opiniestuk verscheen op 21 november 2018 op knack.be

Pagina's