Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
23.11.2019

Op 23 november 2019 reikte de jury van 20 Nederlandstalige en Franstalige kinderen en jongeren tussen 10 en 17 jaar in het Federaal Parlement de derde Belgische Kinderrechtenprijs uit aan Maison Source. Deze organisatie is actief in de provincie Luxemburg en ondersteunt jonge ouders uit kansarme milieus in hun dagelijkse activiteiten met hun kinderen. De Belgische Kinderrechtenprijs is een eerbetoon aan mensen en initiatieven die zich op een buitengewone manier inzetten voor de bevordering van de rechten van het kind, en dit alles door de reële participatie van jongeren. 

Persbericht
P
20.11.2019

Op 20 november, Internationale Kinderrechtendag, vraagt het Kinderrechtencommissariaat aandacht voor de belangrijkste knelpunten voor de kinderrechten in Vlaanderen.

Van september 2018 tot augustus 2019 namen meer dan 1.200 mensen contact op met het Kinderrechtencommissariaat. Vooral opvoedingsverantwoordelijken of familieleden (58%) die een vastgelopen situatie van een minderjarige voorleggen. Ook bezorgde professionelen (25%) uit onderwijs, welzijn, gezondheidszorg en migratie weten het Kinderrechtencommissariaat te vinden. Tot slot kloppen kinderen en jongeren (7%) zelf aan bij de...

Persbericht
P
15.10.2019

‘Praat met jongeren over hoe ze tot rust komen. Dat is de sleutel om afzondering te voorkomen in voorzieningen en scholen. De uitdaging is om samen te zoeken naar andere manieren om tot rust te komen zodat het niet tot een crisis komt. Het loont écht.’ zeggen Caroline Vrijens, Vlaamse kinderrechtencommissaris, Alexandra Smarandescu, voorzitter Vlaamse Jeugdraad en Kris Clijsters, coördinator Cachet vzw.

Opiniestuk
O
15.10.2019

‘De muren zijn van mousse. Er zit ook een klein raampje in deur. Zo kan de begeleiding kijken of je rustig bent’. Met deze woorden beschrijft de 10-jarige Robin de afzonderingsruimte in zijn voorziening. ‘Op de muur staan vuile woorden gekrast’, vertrouwt hij ons ook nog toe. Robin vertelt dat hij in afzondering moet als hij te wild is of te veel ruzie maakt.
Het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en Cachet vzw spraken met jongeren. De drie organisaties die de stem en rechten van jongeren vertolken, zijn ervan overtuigd dat er nog een te groot taboe rust op afzondering en...

Persbericht
P
07.10.2019

Hoe beleven jongeren afzondering? Wat kan ze helpen om tot rust te komen? Hoe kunnen we jongeren betrekken bij keuzes over individuele afzondering en over hoe hun voorziening of instelling daarmee omgaat? Het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en Cachet vzw spraken met jongeren. Drie organisaties die de stem en rechten van jongeren vertolken. Op de studiedag ‘Sleutelmomenten’ op 15 oktober 2019 in het Vlaams Parlement staan die jongeren en hun ervaringen met afzondering en isolatie centraal. Graag vooraf een seintje als u naar onze studiedag komt of met jongeren wilt spreken.
...

Pagina's