Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
04.02.2013

Kinderrechtencommissaris wil geen moraliseringsoffensief wel alerteren, informeren en creativiteit stimuleren

Safer Internet Day is aan haar 10de editie toe. Naar goeie gewoonte organiseert Child Focus dit in België. En informeert en sensibiliseert zij jongeren rond online rechten en verantwoordelijkheden.Als online rechten niet gerespecteerd worden en overhellen naar een schending van kinderrechten, komt de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat in beeld. Daarom tonen alle Kinepolis-bioscopen op 5 februari ook filmpjes over de Klachtenlijn. Serieuze woorden van de...

Persbericht
P
20.11.2012

“Niet elke klager is een lastpost”

Kinderrechtencommissaris lanceert vernieuwde klachtenlijn en stelt jaarverslag voor

Op 20 november (internationale kinderrechtendag) gaf de kinderrechtencommissaris in het Vlaams Parlement de belangrijkste knelpunten op het vlak van kinderrechten in Vlaanderen aan. Het voorbije werkjaar waren er meer dan 1000 meldingen: gezin piekt (462), onderwijs volgt (199) en hulp (162) staat op de derde plaats. Ook vluchtelingenkinderen kloppen vaker aan op zoek naar ‘recht’. Recht dat werkt.
De klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat gaat vandaag van start met...

Persbericht
P
19.10.2012


‘Je moet niet eerst een ADHD expert zijn, om met kinderen met ADHD om te gaan’

Kinderen krijgen steeds vaker een label. Een klas zonder een ADHD, ASS, ADD, of HS leerling is bijna uniek. Leerkrachten, jeugdhulpverleners zijn onzeker in hun omgang met ‘gelabelde’ kinderen. Ze focussen op het label. Ze durven niet meer te handelen want een expert in ‘gelabelde’ kinderen zijn ze niet. Houvast zoeken ze in toolkits of educatieve pakketen om de expertise in het ‘gelabelde’ kind bij te brengen. Zo verliezen ze helaas oog voor het volledige kind achter het label.

Met het nieuw educatief pakket...

Opiniestuk
O
05.10.2012

De recente wijzigingen in de GAS-wetgeving laat de GAS verder uitgroeien tot een reus: de sanctioneerbare leeftijd is verlaagd van 16 naar 14 jaar en de boetes gaan omhoog. Tot grote tevredenheid van veel Vlaamse steden en gemeenten, tot grote ergernis van het jeugd- en welzijnswerk. In dit opiniestuk wijst de kinderrechtencommissaris op de lemen voeten van deze reus.

Persbericht
P
28.02.2012

België engageert zich al tijdens de eerste ondertekeningsronde voor de internationale klachtenprocedure bij het VN-Kinderrechtencomité Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen is zeer verheugd. Vandaag tekenden de Belgische ministers het derde protocol bij het Kinderrechtenverdrag in Genève. Een belangrijke stap voorwaarts voor kinderrechten. Eindelijk krijgen kinderen zelf toegang tot het Comité voor de Rechten van het Kind. Het Kinderrechtenverdrag wordt volwassen.
 

Pagina's