Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
19.06.2013

Mevrouw Kirsten Sandberg, Voorzitster van het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, bevestigt dat het Comité niet oproept tot het bestraffen van bedelarij. Het Comité benadrukt dat ouders niet opgesloten moeten worden omdat ze bedelen met hun kinderen. Het onderstreept het principe van ‘het belang van het kind’ dat voorop moet staan in alle wetgeving of alle individuele beslissingen die kinderen aanbelangen. Ook haalt het aan dat elk kind het recht heeft bij de ouders te zijn en op te groeien in een gezins-en sociale omgeving die aangepast is aan zijn of haar...

Opiniestuk
O
18.06.2013

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Antwerpen wil meer aandacht voor seksuele opvoeding op school, liefst vanaf de kleuterleeftijd. Die oproep is terecht. Seksueel misbruik en geweld indijken is één zaak. Daarnaast is het ook belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd een taal ontwikkelen voor hun lichaam en hun seksualiteit. Die taal helpt kinderen zichzelf af te lijnen. Zo kunnen ze grenzen leren stellen én leren omgaan met grenzen, bepaald door zichzelf, anderen en door maatschappelijke waarden en normen.

Persbericht
P
16.05.2013

Kinderen hebben recht op spel. Dat is bittere ernst, zegt artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag. Daarom pleiten 14 kinderrechten- en jeugdactoren samen voor 31 minuten meer speeltijd per dag. Want de vrije tijd staat onder druk en mag geen verplichte tijd zijn met strakke schema’s. Kinderen hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen en goed te voelen en spel speelt daarbij een cruciale rol. Drie charters maken de oproep concreet naar de school, thuis en de gemeente.

Opiniestuk
O
06.05.2013

“Kinderen zijn de speelbal van de medische zorgdictatuur” dat stelt de kinderrechtencommissaris in zijn opiniestuk dat op 6 mei in De Morgen verscheen.

Als kinderrechtencommissaris kom ik in contact met kinderen met een ernstige en soms zelfs levensbedreigende ziekte. Deze kinderen en hun ouders worstelen vaak met fundamentele vragen. Over hun ziekte, maar over zo veel meer. Steun en houvast zoeken ze in wat een toekomstperspectief biedt. Gewoon naar school mogen gaan bijvoorbeeld. Dat een geneesmiddelenproducent een kind van zeven jaar en zijn ouders op zo'n kwetsbaar moment in hun leven...

Opiniestuk
O
03.05.2013

'Omringd door zorg, toch niet veilig' daarover gaat het opiniestuk dan de kinderrechtencommissaris dat op 3 mei 2013 in De Standaard verscheen.


De Standaard plaatste tijdens het weekend (seksueel) misbruik en geweld in katholieke instellingen tussen de jaren vijftig en zeventig opnieuw op de maatschappelijke en dus ook op de politieke agenda. Dat is meer dan terecht. Het aanvoelen is dat de verschillende betrokken overheden nog onvoldoende verantwoording aflegden tegenover de vele signalen die we de voorbije jaren rond geweld en misbruik in instellingen ontvingen. Peter Adriaenssens...

Pagina's