Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Opiniestuk
O
22.04.2014

Op 22 april verontschuldigde het Vlaams Parlement zich publiek tegenover de slachtoffers van ‘historisch’ geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Ruim een jaar geleden getuigden ‘overlevers’ in verschillende media over het fysiek, psychisch en seksueel geweld dat ze ondergingen voor de jaren ’90. Een expertenpanel onder voorzitterschap van  Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater met onder meer Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris als lid boog zich de voorbije maanden over de vraag hoe met het verzoek om erkenning om te gaan? Beiden schreven een...

Persbericht
P
22.04.2014

Antwerpse kinderen en jongeren, ouders en praktijkwerkers die met kinderen en jongeren werken, vinden de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat vanaf april in hun stad. Elke vierde donderdag van de maand kunnen ze met signalen en klachten over onrecht tegen kinderen en jongeren terecht in het kantoor van de Antwerpse ombudsvrouw, in Permeke (ingang Muizenstraat) aan het De Coninckplein.
 

Opiniestuk
O
12.03.2014

Minderjarigen genieten weinig wezenlijk democratische rechten om het beleid te beïnvloeden, wetten en decreten vorm te geven of hun vertegenwoordigers in parlementen te kiezen. Ze zijn nochtans met veel. Zo leven in Vlaanderen meer dan 1 miljoen minderjarigen en in heel België ruim 2 miljoen. Stemrecht is het meest krachtige middel om de verkozenen van het volk rekening te laten houden met grote diversiteit tussen burgers. Het is daarom zinvol na te denken over het veralgemenen van het stemrecht naar alle kinderen en jongeren in ons land. Ook recente (wets)voorstellen in Nederland en...

Persbericht
P
10.03.2014

Gentse kinderen en jongeren, ouders, maar ook praktijkwerkers of professionals die dagelijks met kinderen en jongeren werken, vinden de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat vanaf maart in hun stad. Elke tweede donderdag van de maand van 16 uur tot 18 uur kunnen ze er terecht met signalen en klachten over onrecht tegenover kinderen en jongeren. Een medewerker van de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat is aanwezig in het kantoor van de Gentse ombudsvrouw, in de Mammelokker op de Botermarkt om te luisteren en op zoek te gaan naar een oplossing. Gratis en zonder afspraak.

Opiniestuk
O
18.02.2014

De verruiming van de euthanasiewet naar minderjarigen heeft veel mensen geraakt. Zo ook Paul De Grauwe. In de weekendkrant stelde hij zich oprecht de vraag of we het verschil tussen kinderen en volwassenen niet beter opgeven nu ook kinderen bekwaam worden geacht een oordeel te vellen over de keuze tussen leven en dood. Het verschil tussen kinderen en volwassenen is ook de inzet in de discussies over het nieuwe jeugdrecht. In de maandagkrant pleitte de werkgroep jeugdsanctierecht ervoor om de uithandengeving van minderjarigen te schrappen. En deze keer net omwille van het verschil tussen...

Pagina's