Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
19.06.2014

Aan de vooravond van wereldvluchtelingendag geeft kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen samen met de grote onderwijsverstrekkers Mieke Van Hecke (VSKO), Raymonda Verdyck (GO!), Patrick Weyn (POV) en Patriek Delbaere (OVSG) een signaal aan de nieuwe regeringen.
Het schooljaar zit er bijna op. Wie zit er na de zomervakantie opnieuw op de schoolbanken? Wie verdwijnt zonder enige begeleiding of voorbereiding? Hoe is het de leerlingen vergaan die in de loop van het schooljaar van de ene dag op de andere de school moesten verlaten? Scholen maken zich ernstig zorgen over het welzijn en de...

Persbericht
P
28.04.2014

Kinderen en jongeren krijgen een belangrijke plaats in programma’s of nieuwsberichten.  Meestal zijn dat leuke of zinvolle ervaringen doordat journalisten en programmamakers hun verhaal met respect registreren. Of omdat ze hun droom waarmaken door even in de belangstelling te staan. Jammer genoeg voelen niet alle kinderen en jongeren zich fair behandeld door de media. Omdat ze bijvoorbeeld bij problemen van volwassenen onbedoeld mee in beeld komen. Of omdat media hun privacy publiek te grabbel gooien. Of omdat kinderen en jongeren overdonderd worden door (negatieve) reacties na de...

Opiniestuk
O
22.04.2014

Op 22 april verontschuldigde het Vlaams Parlement zich publiek tegenover de slachtoffers van ‘historisch’ geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Ruim een jaar geleden getuigden ‘overlevers’ in verschillende media over het fysiek, psychisch en seksueel geweld dat ze ondergingen voor de jaren ’90. Een expertenpanel onder voorzitterschap van  Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater met onder meer Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris als lid boog zich de voorbije maanden over de vraag hoe met het verzoek om erkenning om te gaan? Beiden schreven een...

Persbericht
P
22.04.2014

Antwerpse kinderen en jongeren, ouders en praktijkwerkers die met kinderen en jongeren werken, vinden de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat vanaf april in hun stad. Elke vierde donderdag van de maand kunnen ze met signalen en klachten over onrecht tegen kinderen en jongeren terecht in het kantoor van de Antwerpse ombudsvrouw, in Permeke (ingang Muizenstraat) aan het De Coninckplein.
 

Opiniestuk
O
12.03.2014

Minderjarigen genieten weinig wezenlijk democratische rechten om het beleid te beïnvloeden, wetten en decreten vorm te geven of hun vertegenwoordigers in parlementen te kiezen. Ze zijn nochtans met veel. Zo leven in Vlaanderen meer dan 1 miljoen minderjarigen en in heel België ruim 2 miljoen. Stemrecht is het meest krachtige middel om de verkozenen van het volk rekening te laten houden met grote diversiteit tussen burgers. Het is daarom zinvol na te denken over het veralgemenen van het stemrecht naar alle kinderen en jongeren in ons land. Ook recente (wets)voorstellen in Nederland en...

Pagina's