Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
21.01.2016

“Hartverscheurend toen ze hem meenamen” en “Aram hyperventileerde door de emoties toen hij het busje in moest naar het centrum” koppen respectievelijk Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad vandaag. Beide koppen verwijzen naar de 18-jarige Aram die gisteren samen met zijn ouders door de politie naar het gesloten asielcentrum in Brugge werden overgebracht. De leerlingen en de directie van de school van Aram uitten hun ongenoegen over wat gebeurde bij het Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse Ombudsdienst.

Het toekomstperspectief van nog maar eens een jongere zonder papieren staat op de...

Persbericht
P
06.12.2015

De Kortrijke politie-interventie tegenover vijf minderjarigen bij een vermeende fietsdiefstal op 27 november 2015 zorgde zowel lokaal als breder maatschappelijk voor beroering en discussie. Op zaterdag 5 december 2015, ondersteunde het Kinderrechtencommissariaat, op vraag van de betrokken jongens en hun ouders en van het College van Burgemeester en Schepenen, in het stadhuis van Kortrijk een ontmoeting met de jongeren en de korpschef van de politiezone VLAS. Het gesprek verliep goed en gaf antwoorden op de vele vragen die er bij de jongens en hun gezinnen leefden. Toch is dit maar een...

Persbericht
P
17.11.2015

Vrijdag 20 november is Internationale Kinderrechtendag. Voor het Kinderrechtencommissariaat de gelegenheid om aandacht te vragen voor de belangrijkste knelpunten voor de kinderrechten in Vlaanderen. Zo’n duizend kinderen, jongeren, professionals en ouders klopten het laatste jaar aan bij het Kinderrechtencommissariaat. 15 procent zijn kinderen en jongeren zelf. De grote meerderheid zijn ouders en bezorgde professionelen. 
De meldingen gaan vooral over problemen thuis (33%) en op school (32%). Daarna volgen de thema’s hulp aan minderjarigen (18%) en kinderen op de vlucht (6%). Het gaat...

Persbericht
P
10.11.2015

Een 14-jarig Syrisch meisje is neergeschoten met een kogel uit kunststof. Dat klinkt sowieso onaanvaardbaar. Na ons grondig geïnformeerd te hebben over de feiten, is het Kinderrechtencommissariaat verontrust over wat er gebeurde. Al lang vraagt het Kinderrechtencommissariaat om extra steun en begeleiding te voorzien voor kinderen op de vlucht. Een nieuw heikel punt is: wat is de inzet van politie in relatie tot jeugdzorg? Lees ons persbericht. (182.47 kB)

Opiniestuk
O
24.09.2015

Er viel de afgelopen periode af en toe een donderslag. De rechten van vluchtelingen werden in vraag gesteld. Hun kwetsbaarheid werd in twijfel getrokken en met de kwetsbaarheid van anderen afgewogen. Van een voorkeursbehandeling voor kwetsbare vluchtelingenkinderen kon geenszins sprake zijn. De donderslagen verrasten. Was er een reële grond voor het gerommel? Moeten we ons vandaag vooral niet afvragen hoe we deze kinderen en hun gezinnen maximaal kunnen ondersteunen? Het volledig opiniestuk van de kinderrechtencommissaris verscheen op knack online.

Pagina's