Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Opiniestuk
O
26.11.2021

Ja, we zitten opnieuw in een erg moeilijke periode en de zorgsector wordt zwaar overbelast. Ja, ons onderwijs staat opnieuw onder druk door de stijgende coronacijfers. En ja, zowel hulpverleners als onderwijsmensen zijn een onmisbare schakel in onze samenleving en moeten we beschermen en waarderen. Dat vraagt opnieuw om voorzichtigheid en om nieuwe maatregelen.

Wat we als Kinderrechtencommissariaat vragen is: doe deze winter al het mogelijke om kinderen en jongeren zoveel mogelijk te sparen van te veel beperkende maatregelen. Dit gaat verder dan de discussie over mondmaskers en...

Persbericht
P
17.11.2021

‘Het wachten moe’. Dat is de titel van het jaarverslag van het Vlaams Kinderrechtencommissariaat. Het luidt de alarmbel over de nefaste invloed van wachten op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Wachten op gepaste hulp, op gepast onderwijs, op een beslissing in hun verblijfsprocedure. Kinderen en jongeren slaken noodkreten omdat ze door al dat wachten niet tot hun rechten komen. Hun leven staat niet stil. Duizenden jongeren wachten op hulp. En door corona moesten ze vaak nog langer wachten. Dat valt niet meer uit te leggen aan die kinderen, jongeren en hun...

Opiniestuk
O
14.04.2021

280.000 14- tot 18-jarigen zitten vanaf volgende week weer minstens de helft van de tijd thuis afstandsonderwijs te volgen. Hun noodkreet klinkt steeds luider. Wanneer gaan we echt luisteren naar de scholieren? Naast de medische argumenten moet er ook ruimte zijn voor het mentale welzijn van jongeren en hun belangen. Zodra het kan, moeten de scholen voor alle leerlingen weer voltijds de deuren openen met aandacht voor het welbevinden van jongeren. Corona is balanceren en evenwichten zoeken: laat de balans overhellen in het belang van jongeren en hun welzijn.

Persbericht
P
31.03.2021

In hun jaarverslag ‘Open venster op gesloten en besloten jeugdinstellingen’ formuleren de maandcommissarissen aanbevelingen voor de instellingen en de overheid om de rechten van jongeren in geslotenheid te versterken. 'Als er iets positief is aan corona, dan is het dat het de digitale evolutie in de gesloten jeugdinstellingen versnelde: jongeren konden vaker en op verschillende momenten beeldbellen met thuis. Dat apprecieerden ze enorm. Net als de lossere en warmere sfeer in de leefgroep' Caroline Vrijens kinderrechtencommissaris en voorzitter van de Commissie van Toezicht voor...

Persbericht
P
05.02.2021

Het Kinderrechtencommissariaat praatte met jongeren met complexe problematieken en hun ouders en professionals. Alle inzichten bundelden we in het dossier ‘Gewoon complex’ met ideeën voor verbeteringen.
'Het zijn misschien complexe dossiers, maar het zijn vooral gewone jongeren. Gewone jongeren in heel ongewone omstandigheden, met een ongewoon parcours, een moeilijke geschiedenis of een moeilijke situatie. Nu wordt er met die kinderen en jongeren vaak ‘geleurd’. Ze verhuizen van de ene voorziening naar de andere. Van psychiatrie over jeugdhulp naar een voorziening voor kinderen met...

Pagina's