Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
01.03.2018

Op 1 maart 2018 dienden verschillende kinderrechtenorganisaties - de Vlaamse en Franstalige kinderrechtencommissarissen, de Kinderrechtencoalitie en zijn Franstalige zusterorganisatie en UNICEF België - hun alternatief rapport in bij het VN-Kinderrechtencomité in Genève. 'Elk kind evenveel kansen garanderen, blijft één van de grote uitdagingen waar we met de kinderrechten in België voor staan’ luidt de gezamenlijke conclusie. Het VN-Kinderrechtencomité gebruikt deze rapporten als extra informatie voor de besprekingen van het Belgische overheidsrapport dat op 17 juli 2017 werd ingediend. In...

Opiniestuk
O
21.12.2017

Een van de voorstellen in het kader van de strijd tegen drugs in de stad Antwerpen is om kinderen sneller uit hun thuismilieu te halen. Een uithuisplaatsing van kinderen is soms noodzakelijk, stelt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. Maar het is belangrijk deze maatregel te zien als deel van een breder geheel aan ondersteunende maatregelen aan gezinnen die het moeilijk hebben. Bovendien moeten uithuisplaatsingen uitzonderlijk blijven. Deze opinie verscheen op HLN-online op 21 december 2017.

Opiniestuk
O
02.12.2017

Opiniestuk van kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen verschenen in De Standaard op 2 december 2017.

Persbericht
P
22.11.2017

In de week van Internationale Kinderrechtendag stelde de kinderrechtencommissaris zijn jaarverslag voor. Meer dan 1.200 mensen klopten het laatste jaar aan bij het Kinderrechtencommissariaat. Meldingen over problemen op school spannen de kroon (32%), vooral lang aanslepende pestproblemen en sancties. Dan volgen meldingen over problemen thuis (24%), vaak in vechtscheidingen. Op de derde plaats komen problemen in de hulp aan minderjarigen (18%). Daarna volgen kinderen op de vlucht (9%) en contacten met justitie en politie (6%). In heel wat meldingen zijn kinderen en jongeren vandaag op zoek...

Opiniestuk
O
22.11.2017

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen roept de Vlaamse regering op om voor meer financiële middelen te zorgen om tegemoet te komen aan de zorgnoden van kinderen met een beperking.

Pagina's