Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
18.04.2018

De kinderrechtencommissaris vraagt therapeuten om de wetgeving over toestemming van therapie niet strikt te interpreteren: ‘Laat de ontbrekende toestemming van één ouder geen eindpunt zijn. Bekwame minderjarigen kunnen zelf toestemmen.’ Aan de overheid vraagt hij om de wachtlijsten en financiële drempels weg te werken.

Opiniestuk
O
04.04.2018

We mogen de discussie over inclusiviteit op school niet beperken tot kinderen met een handicap.Tegelijk is het niet ernstig om enkel naar de school te kijken in de zoektocht naar meer inclusiviteit.  Het is belangrijk om in te zetten op het samenspel tussen onderwijs en zorg. Zo niet dreigt voor teveel kinderen en jongeren niet alleen een uitsluiting van de school, maar ook van de samenleving. Deze opinie van kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen verscheen op 4 april 2018 op knack.be.

Persbericht
P
01.03.2018

Op 1 maart 2018 dienden verschillende kinderrechtenorganisaties - de Vlaamse en Franstalige kinderrechtencommissarissen, de Kinderrechtencoalitie en zijn Franstalige zusterorganisatie en UNICEF België - hun alternatief rapport in bij het VN-Kinderrechtencomité in Genève. 'Elk kind evenveel kansen garanderen, blijft één van de grote uitdagingen waar we met de kinderrechten in België voor staan’ luidt de gezamenlijke conclusie. Het VN-Kinderrechtencomité gebruikt deze rapporten als extra informatie voor de besprekingen van het Belgische overheidsrapport dat op 17 juli 2017 werd ingediend. In...

Opiniestuk
O
21.12.2017

Een van de voorstellen in het kader van de strijd tegen drugs in de stad Antwerpen is om kinderen sneller uit hun thuismilieu te halen. Een uithuisplaatsing van kinderen is soms noodzakelijk, stelt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. Maar het is belangrijk deze maatregel te zien als deel van een breder geheel aan ondersteunende maatregelen aan gezinnen die het moeilijk hebben. Bovendien moeten uithuisplaatsingen uitzonderlijk blijven. Deze opinie verscheen op HLN-online op 21 december 2017.

Opiniestuk
O
02.12.2017

Opiniestuk van kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen verschenen in De Standaard op 2 december 2017.

Pagina's