Main content

Welke taal willen we kinderen leren praten?

02.12.2017

Discussies werden gevoerd over meertaligheid in het onderwijs en het schrappen van de mediaan op de rapporten van leerlingen. Dat zijn belangrijke discussies en het is goed dat we ze voeren. En het is evident dat mensen hierover van mening verschillen. Alleen lijkt het wel alsof we vandaag zo moeilijk met dat meningsverschil kunnen omgaan. Er wordt vaak en snel op de man gespeeld, te weinig op de bal zelf waardoor het debat in de modder blijft steken. Alle noodzakelijke nuance en complexiteit krijgen zo nauwelijks nog een kans. Is dit hoe we aan onze kinderen willen tonen hoe je met een meningsverschil omgaat? Ik verwacht van volwassenen met een grote morele autoriteit een voorbeeldfunctie op dat vlak. Burgerschap gaat in essentie over hoe je met elkaar omgaat en hoe je je verhoudt tot de ander die soms wezenlijk verschilt van jezelf. Gezien de enorme diversiteit die er vandaag is, moeten we daarop inzetten.