Main content

Waakhond rechten van alle kinderen

24.09.2015

Er viel de afgelopen periode af en toe een donderslag. De rechten van vluchtelingen werden in vraag gesteld. Hun kwetsbaarheid werd in twijfel getrokken en met de kwetsbaarheid van anderen afgewogen. Van een voorkeursbehandeling voor kwetsbare vluchtelingenkinderen kon geenszins sprake zijn. De donderslagen verrasten. Was er een reële grond voor het gerommel? Moeten we ons vandaag vooral niet afvragen hoe we deze kinderen en hun gezinnen maximaal kunnen ondersteunen? Het volledig opiniestuk van de kinderrechtencommissaris verscheen op knack online.