Main content

Schrijf de alternatieven voor detentie niet af

04.08.2018

Kinderen van gezinnen zonder papieren sluit je niet op. Daarover bestaat een grote consensus. Deze unanimiteit staat in schril contrast met de praktijk: een koninklijk besluit maakt het opnieuw mogelijk om gezinnen met kinderen op te sluiten - in Gesloten gezinsunits in Steenokkerzeel -  om zo de gedwongen terugkeer naar hun land van herkomst mogelijk te maken. Er zijn alternatieven voor detentie zoals de terugkeerbegeleidingen aan huis (sedert 2014) en een kort verblijf in een open terugkeerwoning (sedert 2008). Maar die initiatieven kunnen en moeten beter worden georganiseerd. Dat moet de eerste prioriteit zijn als het om kinderen gaat. Want een kind sluit je niet op. Punt.