Main content

Persuitnodiging Sleutelmomenten: afzondering en isolatie vanuit de ervaring van jongeren

07.10.2019

Hoe beleven jongeren afzondering? Wat kan ze helpen om tot rust te komen? Hoe kunnen we jongeren betrekken bij keuzes over individuele afzondering en over hoe hun voorziening of instelling daarmee omgaat? Het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en Cachet vzw spraken met jongeren. Drie organisaties die de stem en rechten van jongeren vertolken. Op de studiedag ‘Sleutelmomenten’ op 15 oktober 2019 in het Vlaams Parlement staan die jongeren en hun ervaringen met afzondering en isolatie centraal. Graag vooraf een seintje als u naar onze studiedag komt of met jongeren wilt spreken.