Main content

Nood Breekt wet. Kinderen op de vlucht: menswaardige oplossingen dringen zich op

11.12.2013

In het nieuwe dossier ‘Heen en retour’ over de rechtspositie van kinderen op de vlucht in België, schuift kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen 24 aanbevelingen naar voren.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen: “De schrijnende realiteit waarin veel minderjarigen op de vlucht vandaag in ons land leven, vraagt een aanpak die meer rekening houdt met het belang van de kinderen en hun kindspecifieke behoeften. Dat vereist een doorgedreven aanpak vanuit kinder- en mensenrechten.”

De Belgische staat is verantwoordelijk voor alle minderjarigen op zijn grondgebied. Kinderen hebben recht op de volle uitoefening van hun rechten. Beschouw kinderen op de vlucht als individuele rechthebbenden.