Main content

Maak niet het kind maar het conflict tot probleem

18.02.2015

Door vechtscheidingen zitten vele kinderen gewrongen tussen hun ouders. Het belang van het kind raakt onder een dik pak miserie ondergesneeuwd. Zo een situaties krijgen soms de stempel van ‘verontrustende opvoedingssituatie’. Daardoor kan de rechter beslissen om de kinderen tijdelijk op een andere plek onder te brengen. Onder het mom van rust en neutraliteit? Voor sommige kinderen is dit een dubbele kaakslag: zij betalen de prijs van het conflict met de volle pot. Jammer genoeg kan men binnen het huidige aanbod in extremis enkel teruggrijpen naar een instellingscontext. Hoe leggen we deze kinderen en jongeren uit  dat alleen zij onderwerp van interventie zijn?