Main content

Kortrijk herstelgesprek tussen jongeren, ouders, politie en stadsbestuur 

06.12.2015

De Kortrijke politie-interventie tegenover vijf minderjarigen bij een vermeende fietsdiefstal op 27 november 2015 zorgde zowel lokaal als breder maatschappelijk voor beroering en discussie. Op zaterdag 5 december 2015, ondersteunde het Kinderrechtencommissariaat, op vraag van de betrokken jongens en hun ouders en van het College van Burgemeester en Schepenen, in het stadhuis van Kortrijk een ontmoeting met de jongeren en de korpschef van de politiezone VLAS. Het gesprek verliep goed en gaf antwoorden op de vele vragen die er bij de jongens en hun gezinnen leefden. Toch is dit maar een eerste stap. Er zijn ook lessen te trekken uit dit voorval. De ouders en betrokken jongeren vragen aan de pers om ze nu met rust te laten.

Goed gesprek

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen leidde het gesprek. Er was ook een vertegenwoordiger van het Meldpunt Discriminatie aanwezig. Het gesprek duurde ruim anderhalf uur.