Main content

Kinderrechtencommissaris stelt nieuw jaarverslag voor: er zijn te veel geschillen over verschillen

16.11.2016

In aanloop naar 20 november, Internationale Kinderrechtendag, vraagt het Kinderrechtencommissariaat aandacht voor de belangrijkste knelpunten voor de kinderrechten in Vlaanderen. Meer dan duizend mensen klopten het laatste jaar aan bij het Kinderrechtencommissariaat: 43% ouders, 27% bezorgde professionelen en 15% kinderen en jongeren zelf. Meldingen over problemen op school spannen de kroon (33%), vooral problemen met geweld en sancties op school. Dan volgen meldingen over problemen thuis (26%), vaak in scheidingssituaties. Op de derde plaats staan problemen in de hulp aan minderjarigen (18%). Daarna volgen kinderen op de vlucht (7%) en contacten met justitie en politie (6%). In al die meldingen ziet het Kinderrechtencommissariaat één rode draad: er zijn te veel geschillen over verschillen.