Main content

Kinderrechtencommissaris stelt jaarverslag voor: Hoe rekbaar is het kind?

21.11.2018

In de week van Internationale Kinderrechtendag stelde de kinderrechtencommissaris zijn jaarverslag voor. Meer dan 1.200 mensen namen contact op met het Kinderrechtencommissariaat. Vooral opvoedingsverantwoordelijken of familieleden (56%) die een vastgelopen situatie van een minderjarige voorleggen. Ook bezorgde professionelen (25%) vooral uit onderwijs, welzijn en migratie weten het Kinderrechtencommissariaat te vinden. Tot slot kloppen kinderen en jongeren (9%) zelf aan bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. De jongsten zijn 7 jaar.
Meldingen over problemen op school spannen de kroon (31%). Ze gaan vooral over sancties en geweld. Dan volgen meldingen over problemen thuis (27%), vaak in vechtscheidingen. Op de derde plaats komen problemen in hulp aan minderjarigen (22%). Daarna volgen kinderen op de vlucht (7%) en contacten met justitie en politie (5%).
‘Hoe rekbaar is het kind?’ is de rode draad in het nieuwe jaarverslag.