Main content

Er is een taal voor het lichaam nodig

18.06.2013

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Antwerpen wil meer aandacht voor seksuele opvoeding op school, liefst vanaf de kleuterleeftijd. Die oproep is terecht. Seksueel misbruik en geweld indijken is één zaak. Daarnaast is het ook belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd een taal ontwikkelen voor hun lichaam en hun seksualiteit. Die taal helpt kinderen zichzelf af te lijnen. Zo kunnen ze grenzen leren stellen én leren omgaan met grenzen, bepaald door zichzelf, anderen en door maatschappelijke waarden en normen.