Main content

Een stem en gezicht voor kinderen op de vlucht

20.06.2013

Tijdens Wereldvluchtelingendag vroegen kinderen en jongeren zonder papieren die in ons land verblijven onze aandacht. Zij verenigden zich in het “Kids Parlement”. Dat kreeg in Vlaanderen een gezicht met de 12 jarige Amir. Zijn frustratie: hij heeft nergens een stem. Tolk spelen voor zijn ouders, dat kon. Dat moest zelfs. Maar zelf zijn verhaal brengen? Neen, dat was en is volgens de procedures niet mogelijk. Het zou ook anders kunnen. Men zou de situatie van de kinderen zoals Amir als uitgangspunt kunnen nemen. Kijken wat, gegeven de omstandigheden, het beste voor hen is. Vandaag staan we voor de verhalen en de levens van duizenden kinderen in ons land. Kinderen die vooral als vreemdeling bekeken en benaderd worden en veel te weinig als kinderen in een ongewone, en vaak moeilijke situatie. Het Kinderrechtencommissariaat pleit er voor om kinderen en hun belang voorop te stellen. Geef ze een stem en een gezicht.