Main content

Een overheid moet haar plicht ten aanzien van haar jongste burgers opnemen

20.11.2016

Aan de vooravond van de 27ste verjaardag van het kinderrechtenverdrag, zijn kinderrechten duidelijk zichtbaar in onze samenleving. Ze vinden ingang in het beleid en hebben in ons gewone, dagelijkse leven een plek. Toch is er vandaag in Vlaanderen nog altijd een grote groep kinderen en jongeren die in de kou blijft staan. De bal ligt niet bij de burger, maar bij de overheid. We hebben geen nood aan een overheid die de bevolking meedeelt dat er minder overheid nodig is. Integendeel, in dat soort situaties is het enige gepaste antwoord een overheid die krachtdadig haar plicht ten aanzien van haar jongste burgers opneemt.