Main content

Een deur zonder klink

27.10.2017

De Zorginspectie maant de jeugdpsychiatrie aan voorzichtiger om te springen met vrijheidsberoving. De kinderrechtencommissaris hoopt dat het rapport aanleiding zal zijn om enkele gangbare praktijken grondig te herzien. De sleutel ligt vaak bij de afdelingen kinder- en jeugdpsychiatrie zelf. Er bestaan in verschillende ziekenhuizen al heel interessante visies, methodieken en praktijken. Het is nodig de perspectieven van de verschillende betrokkenen bij elkaar te brengen om zo samen werk te maken van de ambitie ‘zo min mogelijk, zo kort mogelijk, en altijd veilig’.