Main content

De overheid verzaakt aan haar taak om kinderen en jongeren op de vlucht bescherming te bieden

30.11.2018

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen trekt aan de alarmbel: 'Het is noodzakelijk dat de federale regering onmiddellijk maatregelen neemt die zowel de registratie als de opvang van alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en gezinnen met kinderen verzekert.' Zijn opiniestuk verscheen op knack.be op 30 november 2018. 

Opinie

Vandaag bereiken ons heel verontrustende signalen over de situatie van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, minderjarigen die zonder ouders als vluchteling in België aankomen. De problemen situeren zich op twee niveaus: de opvang en de registratie.