Main content

Is 23 het nieuwe 18?

05.09.2016

De trieste dood van de 19-jarige Jordy die 15 jaar in de jeugdhulpinstelling verbleef, doet vragen rijzen over de bruuske overgang voor deze jongeren als ze 18 worden. Een Nederlandse studie over hulpverlening bij kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar stelt de vraag: Moet het niet allemaal iets dwingender? Maak van 23 het nieuwe 18, zo lijkt het wel. Jongeren uit de jeugdzorg daarentegen voelen zich geproblematiseerd door zo’n voorstellen. Ze vragen om zorgmoeheid bij hen te vermijden zodat ze na hun 18 meer openstaan voor vervolghulp. Veeleer dan een gedwongen verlenging van de jeugdzorg, vragen jongeren vooral nabijheid. Iemand die er voor hen is, als ze dreigen verloren te lopen. Het gedeeld engagement tussen jeugdhulp en volwassen hulp is daarbij cruciaal. Het opiniestuk verscheen in De Morgen op 5 september 2016.