Main content

Overleg- en adviesorgaan Kinderrechtencommissariaat

In 2010 installeerde de kinderrechtencommissaris een overleg- en adviesorgaan met een dubbele opdracht:

 • Het is een klankbord als voor het Kinderrechtencommissariaat om de opdrachten uit het decreet vorm geven en de strategische doelstellingen uit de beleidsnota te realiseren.
 • Het moet het Kinderrechtencommissariaat een breder maatschappelijk en politiek draagvlak geven.
   

In het overleg- en adviesorgaan overleggen vertegenwoordigers van de politieke fracties van het Vlaams Parlement met een groep actieve personen uit het maatschappelijk veld en de wetenschappelijke wereld.

De leden van het advies- en overlegorgaan blijven een hele legislatuur zetelen. Een mandaat is hernieuwbaar. De eerste  voorzitter was prof. dr. Peter Adriaenssens. Daarna volgde Iris van der Veken, voorzitter van het UN Global Compact Network Belgium hem op. De nieuwe voorzitter sinds april 2017 is Kristel Verbeke.

Samenstelling legislatuur 2014-2019

Politieke partijen

Vast lid

 • Jo De Ro (Open Vld)
 • Miranda Van Eetvelde (N-VA)
 • FreyaVan den Bossche (sp.a)
 • Elisabeth Meuleman (Groen)
 • Katrien Schryvers (CD&V) 
 • Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

Vanuit de VLIR

 • Stefaan Pleysier (KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid)
 • Joke Bauwens (VUB, Vakgroep Communicatiewetenschappen)
 • Bea Cantillon (UA, Departement Sociologie)
 • Didier Reynaert (UGent, Vakgroep Sociale Agogiek)

Vanuit de Verenigde Verenigingen

 • Landry Mawungu (Minderhedenforum)
 • Hanne Stevens (Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen)
 • Elke Valgaeren (Gezinsbond)
 • Dries De Smet (Vlaamse Jeugdraad)