Main content

Overleg- en adviesorgaan Kinderrechtencommissariaat

In 2010 installeerde de kinderrechtencommissaris een overleg- en adviesorgaan met een dubbele opdracht:

 • Het is een klankbord als voor het Kinderrechtencommissariaat om de opdrachten uit het decreet vorm geven en de strategische doelstellingen uit de beleidsnota te realiseren.
 • Het moet het Kinderrechtencommissariaat een breder maatschappelijk en politiek draagvlak geven.
   

In het overleg- en adviesorgaan overleggen vertegenwoordigers van de politieke fracties van het Vlaams Parlement met een groep actieve personen uit het maatschappelijk veld en de wetenschappelijke wereld.

De leden van het overleg- en adviesorgaan blijven een hele legislatuur zetelen. Een mandaat is hernieuwbaar. De eerste voorzitter was prof. dr. Peter Adriaenssens. Daarna volgde Iris van der Veken, voorzitter van het UN Global Compact Network Belgium hem op. Sinds april 2017 is Kristel Verbeke voorzitter van het overleg- en adviesorgaan.

Samenstelling legislatuur 2019-2024

Politieke partijen

Vast lid

 • Hannes Anaf (sp.a)
 • Filip Brusselmans (Vlaams Belang)
 • Elisabeth Meuleman (Groen)
 • Freya Perdaens (N-VA)
 • Freya Saeys (Open Vld)
 • Katrien Schryvers (CD&V)
 • Lise Vandecasteele (PVDA)
   

Vanuit de VLIR

 • Charlotte Declerck (UHasselt)
 • Dimokritos Kavadias (VUBrussel)
 • Stefaan Pleysier (KULeuven)
 • Didier Reynaert (UGent)
 • Julie Vinck (UAntwerpen)
   

Vanuit de Verenigde Verenigingen

 • Heidi Degerickx (Netwerk tegen Armoede)
 • Inge Geerardyn (Vlaamse Jeugdraad)
 • Erika Coene (Gezinsbond)