Main content

Jongeren vertellen over de prikkelarme ruimte

Ik blijf gewoon altijd op mijn eentje eigenlijk dan

Het Kinderrechtencommissariaat praatte met jongeren en begeleiders over hun beleving van afzondering in een ‘prikkelarme ruimte’ of PAR. Zes jongeren en twee begeleiders maakten met begeleiding van Mixtories een digital story. Het is belangrijk om over dit beladen thema in dialoog te gaan. Op Sociaal.net reflecteren directeur Bart D’Heer van OOOC De Potgieter, jongerenadviseur Eveline Meylemans van de Vlaamse Jeugdraad, coördinator Lut Celie van De Bleekweide en filosoof Ignaas Devisch op de getuigenis van een jongere.