Main content

Advies over ondersteuningsmodel inclusief onderwijs

Foto van jongen op schoolbank met boek

Het ondersteuningsmodel van de minister van Onderwijs geeft aan hoe scholen vanaf volgend schooljaar ondersteund worden om gaandeweg inclusief onderwijs te realiseren. Het Kinderrechtencommissariaat adviseert om krachten en middelen maximaal te bundelen in het belang van het kind. Het langetermijnperspectief moet blijven dat de gespecialiseerde settings zoveel mogelijk opgaan in een inclusieve leeromgeving.

Lees verder: 
Ondersteuningsmodel inclusief onderwijs: krachten en middelen maximaal bundelen in het belang van het kind