Main content

Congressen, studiedagen en vorming

Meisjes met boeken in hand lopen door schoolgang

Studiedag ‘Identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren’, 13 december 2016 ° 40 jaar OCMW, 15 december 2016 ° Debatlunch 'radicalisering en jongeren', 16 december 2016 ° Studievoormiddag 'Vrije tijd van jongeren in een residentiële voorziening', 19 december 2016 ° Vormingssessie concrete patiëntenrechten van minderjarigen, 19 december 2016 ° Cachet-café  jongeren over hun ervaring bij de begeleiding van hun familie en netwerk, 21 december 2016 ° Slot Open Forum Kinderrechtencoalitie ‘Papieren rechten’, 25 januari 2017 ° Permanente vorming Armoede en Participatie 2016-2017 start 13...